Відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції»

Відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції».

Захід відбувся на Юридичному факультеті й був присвячений актуальним проблемам сучасного стану реформування та функціонування правової системи України, захисту прав людини з урахуванням міжнародних стандартів здійснення правосуддя, глобальних загроз світовому миропорядку, формування нової системи державного управління.

Співорганізаторами конференції виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Донецький державний університет внутрішніх справ, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

На відкритті конференції учасників привітали Олексій Целіщев, проректор з наукової роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор; Олег Ярошенко, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор,  член-кореспондент Національної академії правових наук України; Єгор Назимко, перший проректор ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор; Сергій Глібко, директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент; Олена Арсентьєва, декан Юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кандидат юридичних наук, професор; Оксана Валецька, доцент кафедри історії й теорії держави та права юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили, кандидат юридичних наук; Олена Гемусова, заступник директора − начальник управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Серед учасників конференції, окрім представників наукової спільноти України, були представники громадських, благодійних, волонтерських, правозахисних організацій, партнерських установ: Міжрегіональний експертний центр “Про Джастіс”, КНП «Український реабілітаційний центр», «Асоціація ОГС Луганської області», БО БФ «Реалізації ідей», ГО Кризовий медіа центр “Сіверський Донець” тощо.

До участі в конференції активно долучилися молоді науковці, здобувачі освіти третього (освітньо-наукового) рівня ОП Право різних установ, члени ради молодих вчених СНУ ім. В.Даля Жолудєва В.І., Котлярова І.Ю., Петросян К.Є., Панов І.В., Станішевський Є.В., Севост’янова К.А., Севост`янов С.С., Безнос К.О.

Щиро вдячні співорганізаторам, учасникам за підтримку, долученість, ґрунтовність.