Юридична клініка

Юридична клініка Pro bono працює на базі Юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від 2006 року метою діяльності юридичної клініки є, зокрема, надання безоплатної правової допомоги.

Юридична клініка на базі Юридичного факультету була створена наказом по СНУ ім. В. Даля № 34 від 01.12.2005.

Положення Про юридичну клініку

Сторінка в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/eunu.law.probono/

 

Керівник Юридичної клініки «Pro Bono» – к.ю.н., доцентка кафедри правознавства Гніденко Вікторія Ігорівна

 

 

 

 

 

 

 

Юридична клініка є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, функціонує з 2005 року на юридичному факультеті згідно з наказом № 34 від 01.12.2005, є базою для практичного навчання та проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право». Юридична клініка – це унікальна лабораторія клінічних методів освіти, де студенти-консультанти  набувають саме практичних умінь і навичок, зокрема: збору інформації, аналізу юридичної проблеми, побудови юридичної аргументації; складання проектів юридичних документів; консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів (малозабезпечених, внутрішньо переміщених і постраждалих у збройному конфлікті особам на Сході Україні тощо), відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Відповідно до вимог сьогодення та реформування юридичної освіти, подальший розвиток правничої освіти спрямований на підготовку правника відповідно до його фундаментальної ролі – утвердження верховенства права через захист прав і свобод людини. Отже, юридична клініка здійснює, окрім соціальної функції, навчальну функцію, яка полягає в зосередженні діяльності на практичному спрямуванні навчання, формування з учасників юридичної клініки фахівців-юристів, які оволоділи конкретними професійними навичками, не потребують додаткової адаптації до професійної діяльності.

Юридичні клініки – це університетський рух викладачів і студентів, які щоденно, посилюючи власні знання допомагають вразливим категоріям суспільства отримати якісну безоплатну правову допомогу. Цей рух тримається на громадянській позиції викладачів й їхньому ентузіазмі, який не є безмежним. Юридичні клініки конче потребують нормативного закріплення як структурні підрозділи університетів – це вирішить питання залучення викладачів і значно посилить якість викладання і надання правових послуг клієнтам. Сьогодні МОН висловлює підтримку і зацікавлення у відродженні юридичного клінічного руху, на це сподівається громадський сектор, міжнародні організації, а головне – українське суспільство.

Метою діяльності юридичної клініки є, зокрема, надання безоплатної первинної правової допомоги.

Діяльність юридичної клініки ґрунтується на принципах:

 • верховенства права; законності; об’єктивності; гуманізму;
 • безоплатності надання правової допомоги;
 • конфіденційності;
 • компетентності та добросовісності у виконанні студентами-консультантами своїх обов’язків;
 • академічної автономії та мобільності.

Основними завданнями Правової лабораторії клінічних методів навчання “PRO BONO” є:

 • набуття студентами практичних навичок професії юриста;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
 • надання правової допомоги клієнтам юридичної клініки;
 • проведення заходів з правової просвіти населення.
 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної  влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволяє оперативно реагувати на практичні потреби громадян;

Участь у заходах:

Правова лабораторія клінічних методів навчання«PRO BONO» є постійним співорганізатором наукових заходів та конференцій таких як:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції”;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців  «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства»;
 • Науково-практична конференції науковців, юристів та аспірантів “Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід”.

Студенти – клініцисти активно займаються науковими пошуками, досліджують питання подальшого розвитку правової науки в умовах інтенсифікації європейських прагнень в Україні та активізації громадянського суспільства.

Виробнича практика є обов’язковою частиною професійної підготовки фахівців і невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Вона покликана забезпечити закріплення теоретичних знань та набуття професійних навичок і вмінь студентами, адаптувати їх до майбутньої роботи за спеціальністю. Тому юридична клініка виступає базою для проходження практики студентами. Так, уже декілька років поспіль студенти 3-го та 4-го курсів ОС «бакалавр», а також 1-го та 2-го курсів ОС «магістратура» проходять практику саме на базі клініки. Практиканти розглядають звернення громадян, в тому числі і електронні, надають правові консультації, проходять онлайн курси та вебінари, котрі допомагають підвищити рівень їх професійних знань.

2. Асоціація юридичних клінік України завжди створює нові можливості для студентів та розвиває юридичну освіту через цікаве навчання та конкурси для майбутніх правників.

Студентки – консультантки Юридичної клініки- Савочка Катерина та Вінник Оксана змогли перевірити знання у сфері права та удосконалити навики при провадженні юридичної практики під час Турніру з консультування клієнтів з фінансових питань. Турнір проходив в м. Ірпінь 17 жовтня на базі Університету державної фіскальної служби України.  Це був унікальний захід, адже провели моделювання процесу прийому клієнта в юридичному офісі за участі двох студентів-консультантів (учасників юридичної клініки), що діють як юристи (адвокати, юрисконсульти, юристи-практики) та клієнта, роль якого виконували запрошені актори. Турнір з консультування, як і інші подібні змагання, покликаний розвивати в студентів-правників навики інтерв’ювання клієнта, професійної етики, планування та аналізу в процесі побудови відносин, вміння надати первинну консультацію на рівні “юрист-клієнт” під час ведення прийому в юридичному офісі. Клініцистки гідно представили нашу клініку під час вирішення практичних правових кейсів та консультуванні клієнтів.

Захід відбувся завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

3. Радіо Пульс Луганщини: говоримо про переваги дистанційного юридичного консультування в умовах карантину

Гостями студії були Вікторія Гніденко – адміністраторка юридичної клініки “Pro Bono” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та студентка-консультантка клініки Карина Стародубцева.

Запис тимчасово недоступний.

4. Простого консультування для нас вже замало. Тому, юридична клініка постійно шукає нові підходи, методи та форми роботи. Так, юридична клініка стала учасником Проєкту “Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг”, що впроваджувалась Асоціацією юридичних клінік України. Практичні кейси з питань проведення консультацій з фінансових питань дали можливість клініцистам отримати необхідний досвід який буде корисним у подальшій правничій діяльності.

Тепер, якщо  Ви не впевнені, як в період карантину сплачувати кредит чи здійснювати інші платіжні операції; переймаєтеся, як не стати “жертвою” фінансового шахрайства – можете дистанційно звернутися до юридичної клініки та отримати безоплатну правову допомогу.

Проєкт відбувався за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». 

5. “Consultouch“: як новий метод підвищення професійних знань та вмінь.

Юридична клініка “Pro Bono” проводить для студентів- консультантів навчання у форматі модельного консультування “Consul-touch”.  Що ж це таке?  Адміністратори юридичної клініки “Pro Bono” моделюють прийом клієнта в юридичній клініці, клініцисти уважно слідкують за цією процедурою, у студентів є можливість задати питання, обговорити незрозумілі моменти консультування, спробувати себе в ролі консультанта в незвичайній ситуації, наприклад, коли клієнт перебуває у стресовому стані  і потребує не стандартного консультування, тому в такій ситуації консультант повинен володіти спеціальними знаннями, яким вони і навчаються під час таких заходів.

Це безумовно ефективний засіб на шляху до розуміння основних принципів надання БППД (безоплатної первинної правової допомоги), особливостей роботи з клієнтом, та ділової етики консультанта.

6. Участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів 2019.

В м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія» було проведено Національну Олімпіаду юридичних клінік із консультування клієнтів, де нашу юридичну клініку представили консультантки Золкіна Анастасія та Чигрінова Еріка. Захід організовувала Асоціація юридичних клінік України. Під час заходу учасники моделювали процес прийому клієнта в юридичному офісі – двоє студентів-консультантів, які грали роль юристів (адвокатів, юрисконсультів, юристів-практиків) та клієнт, роль якого виконував запрошений актор. Оцінювали учасників колегії  журі. Особливістю олімпіади стало те, що вона була англомовною. 

Ця олімпіада стала неймовірно корисним досвідом для клініцисток. Тепер, повернувшись до своїх юридичних клінік, вони зможуть застосувати нові навички в реальному консультуванні, а також поділитись здобутими знаннями та досвідом зі своїми колегами- консультантами. Цей захід став, по суті, ще одним форматом роботи в напрямку практичного загартовування майбутніх правників.

7. Юридична клініка «Pro Bono» тісно співпрацює з Норвезькою радою у справах біженців.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) допомагає внутрішньо переміщеним та постраждалим від конфлікту на сході України особам відстоювати свої права і долати правові перешкоди. Оскільки ми є партнерами, то у рамках такої співпраці з представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC) 27 листопада 2019 на базі юридичного факультету було проведено Тренінг для юридичних клінік щодо захисту ВПО та осіб, які постраждали в ході конфлікту на Сході України для студентів Юридичної клініки “Pro bono” та юридичної клініки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка . Студенти-консультанти юридичних клінік, зокрема, долучилися до обговорення таких важливих питань як : свобода пересування, захист прав переміщених осіб, цивільна документація та інш., а також мали можливість практично застосувати набуті знання за допомогою командного вирішення завдань.

8. Дистанційний курс стосовно внутрішнього переміщення HELP

Студенти- консультанти стали учасниками проєкту  Ради Європи “Внутрішні переміщення в Україні: розробка тривалих рішень” . Базовий курс  якого присвячено розгляду поняття внутрішньо переміщеної особи (ВПО), основних тенденцій та характеристик внутрішнього переміщення, аналізу Керівних принципів  з питань внутрішнього переміщення. Клініцисти дізналися про основні міжнародні та європейські стандарти внутрішнього переміщення, а також про практику Європейського суду з прав людини з питань, пов’язаних з внутрішнім переміщенням та захистом прав внутрішньо переміщених осіб.  Окрему увагу було приділено захисту соціальних прав ВПО (житло, освіта, працевлаштування, соціальний захист, їжа, вода, охорона здоров’я) як в рамках Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, так і Європейської соціальної хартії, Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення.

Основною метою української частини «Внутрішнє переміщення: законодавство і практика України» було ознайомлення з основними положеннями національного законодавства, яке стосується внутрішнього переміщення та захисту прав ВПО, а також з національною судовою практикою. В українській частині приділялося також увага розгляду документів Ради Європи, які було прийнято стосовно конфлікту та внутрішнього переміщення в Україні, а також аналізу практики Європейського суду з прав людини щодо України з цього питання.

Після навчання на цьому проєкті клініцисти отримали практичні навички та знання із надання правової допомоги вищезгаданим вразливим категоріям осіб (ВПО), поглибили свої знання в цій сфері, дослідили національне та міжнародне законодавство в цій галузі, а тому й стали більш кваліфікованими консультантами, а в майбутньому професійними юристами.