Здобувач освіти освітньо-наукового рівня вищої освіти пройшов стажування в ISMA University of Applied Sciences

Здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти другого року навчання Олександр Іванов завершив шеститижневе онлайн стажування з юридичних наук у ISMA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвія) “Інновації та перспективи розвитку новітньої юридичної освіти в умова війни”, що проходило з 21 листопада 2022 по 01 січня 2023 року.

Читати далі

Розпочато серію гостьових лекцій для здобувачів освіти третього рівня

Розпочато серію гостьових лекцій для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньої програми “Право” від доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України, головного наукового співробітника відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції НДІ приватного права й підприємництва імені акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ) пані Оксани Вінник з права цифрової економіки. Щиро вдячні за

Читати далі

Роботи викладача факультету увійшли в книжкову наукову серію «Integrated Science» престижного світового видавництва

Доцентка кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності СНУ ім. В. Даля Наталія Шелкова взяла участь у міжнародному проєкті публікації книжкової наукової серії «Integrated Science» на чолі з президентом USERN (Universal Scientific Education and Research Network), MD, Ph.D, prof. Nima Rezaei (Стокгольм, Швеція). У проєкті взяли участь представники різних наук (медицини, біології, генетики, біоенергетики, хімії, кібернетики,

Читати далі