Історія Факультету

Східноукраїнський національний університет є двічі переміщеним закладом вищої освіти: перше переміщення відбулося 2014 року з м. Луганська до м. Сєвєродонецька (наказ МОН України  № 1132 від 06.10.2014) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1132729-14#Text.

Друге переміщення відбулося з початком повномасштабного вторгнення рф 24.02.2022. У березні 2022 року  почався новий етап розвитку університету на нових локаціях: у м. Дніпро, м. Кам’янець-Подільський, м. Київ (наказ МОН України № 325 від 11.04.2022 «Про тимчасове переміщення Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 922 від 18.10.2022 СНУ ім. В. Даля отримав тимчасову локацію в м. Києві (https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/pro-timchasove-perem-schennya-sh-dnoukra-nskogo-nats-onalnogo-un-versitetu-men-volodimira-dalya-ta-viznannya-takim-scho-vtrativ-chinn-st-nakazu-m-n-sterstva-osv-ti-nauki-ukra-ni-v-d-11.04.2022-325.pdf)

Свою історію юридичний факультет починає з 1979 року з організації  кафедри «Правознавство». Власне підготовка фахівців правників у СНУ ім. В. Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 

26 червня 2012 року наказом по університету № 11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права.

21 жовтня 2015 року згідно з наказом № 160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в Юридичний факультет.

Деканом юридичного факультету є кандидат юридичних наук, професор Олена Арсентьєва.

На сьогодні до складу юридичного факультету входять:

Кафедра правознавства (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Розовський Б.Г.).

Кафедра конституційного права (зав. кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Татаренко Г.В.).

Кафедра господарського права (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Шаповалова О.В.).

Кафедра всесвітньої історії та історії України (зав. кафедри – доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Михайлюк В.П.).

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності (в.о. зав. кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна І.М.).

Кафедра політології та міжнародних відносин  (зав. кафедри кандидат політичних наук, доцент Павлова Л.І.).

Юридичний факультет провадить дільність за такими освітніми програмами та освітніми рівнями:

«Право» – бакалаврська, магістерська, докторська програми (PhD).

«Історія та Археологія» –  бакалаврська, магістерська, докторська програма  (PhD).

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – бакалаврська програма.

«Культурологія» бакалаврська програма, магістерська, докторська програми (PhD).

«Середня освіта. Історія» – магістерська програма.

«Політологія» – бакалаврська програма.

«Дизайн (Графічний дизайн)» – бакалаврська програма.

 

На факультеті функціонують:

Юридична клініка «PRO BONO» (керівник – к.ю.н., доцент кафедри правознавства Вікторія Гніденко)

Канали комунікації:

pro.bono.snu@ukr.net

https://www.facebook.com/eunu.law.probono/

https://t.me/probono_dahl

+38099-060-12-47

http://pravo-snu.com.ua/clinic/

Центр ґендерної культури (керівник – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного права Галина Татаренко).

Канали комунікації:

tatarenko@snu.edu.ua

+38050-158-92-73

Філія кафедри правознавства  при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області

urf@snu.edu.ua

+38066-559-53-39

Археологічний музей «Вікдрита і100рія» (керівник – д.і.н., професор, професор кафедри історії та археології Юрій Бровендер).

Ми в соціальних мережах:

Юридичний факультет у Facebook

Студентська рада факультету в Facebook

Юридична клініка Pro bono

Канал у Телеграмі: https://t.me/pravo_snu

Склад Студентської ради

Голова Студентської ради юридичного факультету – Климаш Дар’я.

Звернення можна надіслати на електрону адресу pr-191d-11@snu.edu.ua

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063582872177