Історія Факультету

Східноукраїнський національний університет є двічі переміщеним закладом вищої освіти: перше переміщення відбулося 2014 року з м. Луганська до м. Сєвєродонецька (наказ МОН України  № 1132 від 06.10.2014) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1132729-14#Text.

Друге переміщення відбулося з початком повномасштабного вторгнення РФ 24.02.2022. У березні 2022 року  почався новий етап розвитку університету на нових локаціях: у м. Дніпро, м. Кам’янець-Подільський, м. Київ (наказ МОН України № 325 від 11.04.2022 «Про тимчасове переміщення Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 922 від 18.10.2022 СНУ ім. В. Даля отримав тимчасову локацію в м. Києві (https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/pro-timchasove-perem-schennya-sh-dnoukra-nskogo-nats-onalnogo-un-versitetu-men-volodimira-dalya-ta-viznannya-takim-scho-vtrativ-chinn-st-nakazu-m-n-sterstva-osv-ti-nauki-ukra-ni-v-d-11.04.2022-325.pdf)

Свою історію юридичний факультет починає з 1979 року з організації  кафедри «Правознавство». Власне підготовка фахівців правників у СНУ ім. В. Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 

26 червня 2012 року наказом по університету № 11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права.

21 жовтня 2015 року згідно з наказом № 160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в Юридичний факультет.

Деканом юридичного факультету є кандидат юридичних наук, професор Олена Арсентьєва.

На сьогодні до складу юридичного факультету входять:

Кафедра правознавства (в.о. зав. кафедри – кандидат юридичних наук, професор Котова Л.В.).

Кафедра конституційного права (зав. кафедри – кандидат юридичних наук, професор Татаренко Г.В.).

Кафедра господарського права (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Шаповалова О.В.).

Кафедра історії та археоології (в.о. зав. кафедри – кандидат історичних наук, доцент Сапицька О.М.).

Кафедра політологічних та культурологічних студій (в.о. зав. кафедри кандидат політичних наук, доцент Павлова Л.І.).

Юридичний факультет провадить дільність за такими освітніми програмами та освітніми рівнями:

«Право» – бакалаврська, магістерська, докторська програми (PhD).

«Історія та Археологія» –  бакалаврська, магістерська, докторська програма  (PhD).

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – бакалаврська програма.

«Культурологія» бакалаврська програма, магістерська, докторська програми (PhD).

«Середня освіта. Історія» – магістерська програма.

«Політологія» – бакалаврська програма.

«Дизайн (Графічний дизайн)» – бакалаврська програма.

 

На факультеті функціонують:

Юридична клініка «PRO BONO» (керівник – к.ю.н., доцент кафедри правознавства Вікторія Гніденко)

Канали комунікації:

pro.bono.snu@ukr.net

https://www.facebook.com/eunu.law.probono/

https://t.me/probono_dahl

+38099-060-12-47

http://pravo-snu.com.ua/clinic/

Центр ґендерної культури (керівник – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного права Галина Татаренко).

Канали комунікації:

tatarenko@snu.edu.ua

+38050-158-92-73

Філія кафедри правознавства  при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області

urf@snu.edu.ua

+38066-559-53-39

Археологічний музей «Вікдрита і100рія» (керівник – д.і.н., професор, професор кафедри історії та археології Юрій Бровендер).

Ми в соціальних мережах:

Юридичний факультет у Facebook

Студентська рада факультету в Facebook

Юридична клініка Pro bono

Канал у Телеграмі: https://t.me/pravo_snu

Склад Студентської ради

Голова Студентської ради юридичного факультету – Карпенко Мілена.

Звернення можна надіслати на електрону адресу pr-201d-7@snu.edu.ua

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063582872177