Історія Факультету

Свою історію юридичний факультет починає з 1979 року з організації секції «Радянське право», яка надалі була реорганізована в міжвузівську кафедру, а в 1989 році в кафедру «Радянське право», яка надалі була перейменована в кафедру «Правознавство».

Підготовка фахівців з напряму 6.030401 «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства в складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет.

26 червня 2012 року наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права.

21 жовтня 2015 року згідно з наказом №160/02  «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в Юридичний факультет.

Деканом юридичного факультету є кандидат юридичних наук, доцент Арсентьєва Олена Сергіївна.

На сьогодні до складу юридичного факультету входять:

Кафедра правознавства (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Розовський Б.Г.)

Кафедра конституційного права (зав. кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Татаренко Г.В.)

Кафедра господарського права (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Шаповалова О.В.)

Кафедра всесвітньої історії та історії України (зав. кафедри – доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Михайлюк В.П.)

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності (в.о. зав. кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна І.М.)

 

Юридичний факультет готує за такими спеціальностями та освітніми ступенями:

Спеціальність «Право» – бакалавр, магістр.

Спеціальність «Історія та Археологія» – бакалавр, магістр.

Спеціальність «Філософія» – бакалавр, магістр.

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – бакалавр, магістр.

За спеціальністю «Право» можливе навчання за чотирма спеціалізаціями:

  • судова діяльність,
  • прокурорсько-слідча,
  • цивільна та господарська юстиція,
  • європейське право.

На факультеті відкрита аспірантура за  спеціальностями 081 “Право”, 032 “Історія та археологія”, 033 “Філософія”, 034 “Культурологія”.

На факультеті діє спеціалізована вчена рада: К 29.051.04  із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Склад Студентської ради

Голова Студентської ради  юридичного факультету – Винник Оксана (студентка ПР-171д).

Голова наукового комітету – Ольга Нікітіна, голова культурно-масового комітету – Анастасія Гребенюк, голова спортивного комітету– Ігор Дзюба, голова інформаційного комітету – Тетяна Гречишкина, голова волонтерського комітету – Дар’я Карташова.

Сторінка у Facebook www.facebook.com/eunu.law/