Викладач факультету взяла участь у науковому заході Інституту політичних та етнонаціональних досліджень

Доцентка кафедри політологічних та культурологічних студій юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Олена Карчевська взяла участь у науковому заході, який проводив Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Асоціація політичних наук України.

Круглий стіл відбувся 27 червня в Києві.

Автори дослідження та запрошені фахівці обговорили результати дослідження «Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни». Експерти згрупували проблемні питання за трьома блоками: інституційні зміни в політичній системі України у воєнний час; взаємодія влади й суспільства в умовах війни; інтеграція політичного поля України в глобальний простір.

Галина Зеленько, завідувач відділу політичних інститутів та процесів, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, а також науковці ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса презентували колективну монографію. У ній міститься аналіз змін, що відбулись у політичному полі України під впливом розв’язаної Росією війни. Предметом аналізу монографії стали функціонування політичних і владних інститутів, характер політичного правління відповідно до активізації суспільних процесів у духовній, культурній, етнополітичній сферах, пошук шляхів інтеграції України у світовий демократичний простір.

Академічна наука та фахівці, які її творять, доводять, що українська політологія є потужним аналітичним знаряддям. Вона допомагає державним інститутам ідентифікувати їх дисфункції й пропонує шляхи для стабілізації демократичного потенціалу держави в умовах війни.