Захист дисертації в разовій спеціалізованій раді

Відбувся захист дисертаційного дослідження Крістіни Петросян «Забезпечення принципу верховенства права в процесі реалізації конституційного права на соціальний захист», поданого на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081«Право».

Разова спеціалізована рада була створена в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. До складу ради увійшли: голова разової спеціалізованої ради, професор Юлія Івчук, рецензенти – професорки  Галина Татаренко, Олена Арсентьєва. Офіційними опонентами виступили – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Тищенко та кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри історії та теорії держави та права Чорноморського  національного університету імені Петра Могили Оксана Валецька.

Вітаємо здобувачку третього (освітньо-наукового) рівня Крістіну Петросян з успішним  захистом дисертаційного дослідження та бажаємо нових творчих здобутків.