Здобувач вищої освіти факультету пройшов науково-педагогічне стажування з юридичних наук у ISMA (м. Рига, Латвійська Республіка)

У період з 04 грудня 2023 р. по 14 січня 2024 р. здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 081 «Право» Олексій Гребенар пройшов науково-педагогічне стажування з юридичних наук за актуальною темою «Якісна юридична освіта як запорука чесного правосуддя» у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA), м. Рига, Латвійська Республіка.

Навчальне навантаження стажування – 6 кредитів ЄКТС (180 годин). Важливим результатом стажування стало представлення наукової публікації щодо визначення ролі та значення міжнародного стажування й академічної мобільності в підготовці здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «ПРАВО».