Здобувач освіти проходить науково-педагогічне стажування

Починаємо новий рік продуктивно.
Здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ОП Право Олексій Гребенар з 04.12.2023 по 14.01.2024 проходить науково-педагогічне стажування з юридичних наук (м. Рига, Латвійська Республіка) «Якісна юридична освіта як запорука чесного правосуддя», що проводиться Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA).
У рамках стажування Олексій Гребенар представив наукову доповідь на тему “Роль міжнародного стажування та академічної мобільності в підготовці здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 “Право”.