Студенти захистили звіти з переддипломної практики, яку вони проходили на базі Центру ґендерної культури університету

Здобувачі другого освітнього ступеня вищої освіти кафедри політологічних і культурологічних студій Валентин Гончар та Данило Божич захистили звіти з переддипломної практики, яку вони проходили на базі Центру ґендерної культури СНУ ім. В. Даля.
Під час практики здобувачі ознайомилися з історією створення Центру ґендерної культури СНУ ім. В. Даля, основними напрямками його діяльності та головними надбаннями за роки існування, здійснили, на підставі аналізу сайту університету, пошук та збір статистичної інформації щодо ґендерного складу колективу науково-педагогічних працівників і керівництва (деканів, очільників інших підрозділів, завідувачів кафедр) СНУ ім. В. Даля та провели порівняльне дослідження щодо аналізу показників ґендерного складу керівництва СНУ ім. В. Даля в 2019 та в 2023 рр. з метою з’ясування причин змін, які відбулися, і прогнозування тенденцій.
Студенти зробили акцент на дослідженні основних напрямів діяльності університету щодо досягнення ґендерного паритету у сфері управління закладом вищої освіти, здійснили розрахунки кадрової представленості жінок на управлінських посадах. Підсумком практики стала підготовка презентації та розробка рекомендацій щодо забезпечення (дотримання) ґендерної рівності в складі керівних кадрів СНУ ім. В. Даля.
Серед пропозицій: оновлення окремих форм роботи Центру спрямованих на підвищення рівня знань і навичок освітян у питаннях гендерної рівності – через тематичні конференції, доступ до інформаційних джерел, участь у відповідних проєктах, проведення ґендерних аудитів, експертиз, консультацій; заходи, спрямовані на впровадження ґендерної культури як теоретичного підґрунтя її формування в студентської молоді та професорсько-викладацького складу.