Відбулась гостьова лекція професора Одеської політехніки

На кафедрі політологічних та культурологічних студій юридичного факультету відбулась гостьова лекція доктора педагогічних наук, професора кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Національного університету «Одеська політехника» Миколи Миколайовича Чурсіна за темою «Інформація як економічна категорія».

Здобувачі вищої освіти, що навчаються за спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Політологія» і «Культурологія», мали можливість обговорити місце та роль інформації в сучасному соціумі, шляхи й напрями підвищення ефективності інформатизації як головної умови формування «суспільства знань».

Залучення провідних викладачів, дослідників для проведення занять зі студентами вже стало гарною традицією юридичного факультету та сприяє зміцненню академічної спільноти в Україні та за її межами.