На факультеті доходить до завершення фахова атестація бакалаврів

На юридичному факультеті доходить до завершення фахова атестація бакалаврів.
На кафедрі політології та міжнародних відносин відбувся фаховий кваліфікаційний іспит зі спеціальності «Політологія».
Розроблені тестові питання та проблемні завдання охопили ключові аспекти програми навчання й були сформульовані так, щоб здобувачі вищої освіти продемонстрували знання та компетенції, котрі засвоїли в межах фахової підготовки. Були враховані всі необхідні умови онлайн формату атестації – конфіденційність, закритість завдань до початку іспиту, а також ідентифікація й відеофіксація контрольного заходу.
Випускники продемонстрували глибокі знання політологічних теорій та підходів, вміло застосували здібності аналітичної роботи у відповідях щодо політичних процесів, політичних систем й інститутів у різних країнах.
Такі випускники як Матушкін В., Гриньова В., Руденко І. під час навчання активно займалися науковою роботою, тому впевнено застосовують дослідницький інструментарій при аналізі політологічних даних та підборі аргументів для формулювання фахової оцінки проблеми.
Випускники цього року, як ніхто, знають про виклики життя та ризики, але їх віра у власні сили доводить, що тільки плідною, щоденною роботою забезпечується успішність. Наша молодь – це рушійна сила позитивних змін.
Крім того, фінальний етап для бакалаврів 4 курсу ОП “Право” позаду – протягом тижня складено кваліфікаційні екзамени з права. Студенти показали необхідний рівень теоретичних знань і практичних навичок правника!
Вітаємо здобувачів із завершенням цього важливого етапу та сподіваємося на зустріч у магістратурі!