У рамках практики здобувач освіти провів навчальне заняття

27 квітня 2023 року в рамках проходження педагогічної практики, що триває для здобувачів освітньої програми третього рівня на кафедрі правознавства СНУ ім. В. Даля, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Олександр Іванов провів навчальне заняття з курсу: “Запобігання корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування” студентам 4 курсу ОС “бакалавр” ОПП “Право”.

У ході заняття обговорили сутність поняття й основні ознаки корупційних правопорушень; визначили види корупційних злочинів та зазначили суб’єктів вчинення корупційних правопорушень тощо.