Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі есе «Освіта для майбутнього України»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЕСЕ

«ОСВІТА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ»

 

Організатори: юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Дата: 15 квітня 2023 року – 15 травня 2023 року.

Формат: онлайн, дистанційна подача робіт.

Учасники:  учні загальноосвітніх закладів, закладів професійно-технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти.

Мета Конкурсу – надати учасникам можливість висловити свої думки та ідеї щодо того, як вони бачать свій майбутній шлях і як освіта може впливати та допомогти їм у досягненні цих цілей, надихнути учасників на роздуми про те, який внесок вони можуть зробити в розвиток України, використовуючи свої знання й навички.

Вимоги до робіт

На конкурс подаються есе, які мають відповідати таким критеріям:

  1. Тема та зміст есе мають відповідати темі й меті конкурсу, умовам його оголошення.
  2. Есе має бути написано грамотно та чітко, з урахуванням правил правопису.
  3. Есе повинно мати структуру та логічну послідовність. Автор має використовувати докази та аргументи, які підтверджують його власні тези й думки. Для цього можна використовувати як академічні джерела, так і власний досвід та спостереження.
  4. В есе можна враховувати різні культурологічні, інформаційні, юридичні, історичні та політологічні аспекти, що стосуються теми конкурсу. Важливо, аби автор використовував ці аспекти належним чином та обґрунтовував їх зв’язок з темою.
  5. Важливо враховувати, що есе – творча робота. Автор має виявити свій індивідуальний погляд на проблему та використати свій особистий досвід, інтереси й знання.
  6. Технічне оформлення: Обсяг – 3 сторінки; Формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; Поля: усі 20 мм; Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; Перший рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний усі прописні, вирівняний по центру); Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний праворуч); далі текст есе.
  7. Робота не має містити плагіату.
  8. Мова: українська.
  9. Оцінювання буде проводитися за такими критеріями: оригінальність думок, стиль письма, логічна послідовність та аргументація, використання джерел.

Програма:

1 етап. Учасники готують роботи за відповідною тематикою, оформлюють згідно з вимогами до організаційного комітету до 10.05.2023.

2 етап. Організаційний комітет приймає роботи від учасників і перевіряє їх на відповідність вимогам до 10.05.2023.

3 етап.  Проходить онлайн голосування на сайті: http://pravo-snu.com.ua/ за кращу роботу. Журі оцінює роботи та визначає переможців ­ з 11.05.2023 до 15.05.2023.

4 етап.  Публікація робіт учасників у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні». Презентація та урочисте нагородження переможців 19.05.2023.

Для участі в Конкурсі необхідно:

Партнери заходу: Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації та Державний архів Луганської області.

Оргкомітет:

Арсентьєва Олена – кандидат юридичних наук, професор, декан юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, голова організаційного комітету;

Гніденко Вікторія – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства юридичного факультету СНУ ім. В. Даля;

Котова Любов – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства юридичного факультету СНУ ім. В. Даля;

Карчевська Олена – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин юридичного факультету СНУ ім. В. Даля;

Прокопенко Олексій – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності юридичного факультету СНУ ім. В. Даля;

Сергієнко Сергій –­ кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та археології юридичного факультету СНУ ім. В. Даля;

Татаренко Галина – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, керівник Центру гендерної культури СНУ ім. В. Даля.