Викладач факультету успішно закінчила навчальний курс в межах проєкту «Сприяння розвитку емпіричних академічних досліджень в Україні»

Олена Карчевська – доцентка кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля – успішно закінчила навчальний курс в межах проєкту «Сприяння розвитку емпіричних академічних досліджень в Україні».

Для науковців України реалізація даного курсу стала можливою за підтримки EERA – Uropean Educational Research Association і Ukrainian Educational Research Association.

Змістовне перетинання та доповнення тематичних модулів «Збирання даних для академічних досліджень» і «Академічні дослідження в країнах ЄС: інституційний, організаційний та мотиваційний виміри» сприяло узагальненню знань про пошук відкритих даних й алгоритми управління, специфіку емпіричних досліджень, юридичні та етичні аспекти роботи з даними; про правила комунікації в міжнародному академічному середовищі, можливості для публікації результатів досліджень, актуальні платформи для пошуку грантів.

Теоретична частина вдало була доповнена практичними кейсами та завданнями to get excellence.
Відкритість академічної науки надає безліч можливостей, основними серед яких є: перевірка гіпотез і винайдення нових закономірностей при знижені витрат на збір даних, інтегрування результатів попередніх наукових розвідок, формування обґрунтованої дослідницької позиції, пошук партнерів для співпраці серед науковців по всьому світу.

Окрім того, відкриті дані забезпечують прозорість і відкритість у науці, тому що дослідники можуть перевіряти та повторювати інші дослідження з використанням тих самих даних. Це забезпечує більшу надійність результатів досліджень та зменшує можливість помилок або відхилень.

Отриманими знаннями та напрацьованими навичками доцентка поділиться з колегами в межах методичного семінару для підвищення відкритості й ефективності наукових досліджень та наукової роботи.