Керівниця Центру ґендерної культури університету долучилася до презентації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти

16 березня 2023 року керівниця Центру ґендерної культури СНУ ім. В. Даля, к.ю.н., завідувачка кафедри конституційного права Галина Татаренко долучилася до онлайн презентації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та Операційного плану її реалізації в 2023-2024 роках, яку презентували перший заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко та Уповноважена Кабінету Міністрів з питань гендерної політики Катерина Левченко.
Доповідачі підкреслили, що цей документ допоможе українському суспільству швидше позбавлятися дискримінаційних практик і стереотипів. Стратегія передбачає системність, інклюзивність і широке залучення жінок та чоловіків і всіх зацікавлених сторін до її реалізації, проведення моніторингу й оцінки прогресу її реалізації та врахування потреб різних груп залежно від можливих додаткових підстав для дискримінації.
Документ розрахований на широкі верстви населення, зокрема, це здобувачі освіти всіх рівнів, управлінський, педагогічний та науково-педагогічний персонал у сфері освіти, який забезпечує ефективність і якість її функціонування, від чиїх уявлень, поглядів, ідеалів, оцінок та переконань значною мірою залежить світогляд майбутніх поколінь; батьки та законні представники здобувачів освіти; персонал органів управління освітою, який приймає управлінські та кадрові рішення, визначає умови для роботи закладів освіти, зокрема реалізує державну політику щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти.