Розпочато серію гостьових лекцій для здобувачів освіти третього рівня

Розпочато серію гостьових лекцій для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньої програми “Право” від доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України, головного наукового співробітника відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції НДІ приватного права й підприємництва імені акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ) пані Оксани Вінник з права цифрової економіки.
Щиро вдячні за співпрацю та надану можливість!