Професор кафедри правознавства пройшла курси підвищення кваліфікації

20-21 грудня 2022 року професорка кафедри правознавства Любов Котова пройшла курси підвищення кваліфікації з теми «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» та 27.12.2022 успішно здала підсумкове тестування.
Основні теми, що обговорювалися на онлайн семінарі: “Програми вибіркових дисциплін: завдання та особливості розроблення” (спікер Юрій Рашкевич, д.т.н., проф., член Національного агентства кваліфікацій), “Міжкультурні комунікації зі стейкхолдерами в розробці та реалізації освітніх курсів і програм” (спікерка Ольга Гринькевич, професорка кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка).
Організаторами й партнерами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.