Здобувачка спеціальності 081 “Право” взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 081 “Право” Крістіна Петросян взяла участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі», організованій кафедрою економіки та підприємництва СНУ ім. В. Даля з темою доступу до правосуддя в умовах воєнного стану як пріоритетної цілі сталого розвитку.