Відбувся черговий науковий міжкафедральний семінар

Відбувся черговий науковий міжкафедральний семінар зі звітування роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 081 Право за навчальний рік, обговорення питань актуалізації та інтернаціоналізації, перспектив і напрямків розвитку наукової компоненти за освітньо-науковою програмою 081 «Право», обговорення результатів опитування та фокус-груп, проведених відповідно до плану-графіку.

Серед учасників – гарант освітньої програми відповідного рівня, д.ю.н., проф., завідувач кафедри господарського права Ольга Шаповалова, завідувач аспірантури й докторантури Ольга Любимова-Зінченко, голова Ради молодих вчених юридичного факультету, к.ю.н. Вікторія Гніденко, голова методичної комісії юридичного факультету, к.ю.н., доц. Галина Капліна, наукові керівники та здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.