На факультеті проведено черговий науковий семінар

2 грудня 2021 року на юридичному факультеті проведено черговий науковий семінар «Проблеми розвитку окремих галузей національного права в сучасних умовах» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 081 «Право», у рамках якого проведена гостьова лекція від к.ю.н., доц. Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) Оксани Валецької щодо основних змін національного трудового законодавства та деяких аспектів розвитку медичного права.
Гарант освітньої програми д.ю.н., проф. Ольга Шаповалова відзначила важливість і необхідність дослідження в наукових роботах стану нормативно-правового забезпечення сталого розвитку в Україні та необхідності формування власного ставлення до проблем, що існують.
Під час семінару свої наукові позиції висловили аспіранти різних років навчання, зокрема, Інна Корнієнко щодо важливості відносини аудиту й обліку в системі господарського контролю; Валентина Колесник щодо забезпечення гендерної рівності в соціально-трудових відносинах державних службовців; Тетяна Черних щодо визначення та удосконалення правових механізмів забезпечення й захисту соціально-трудових прах працівників галузі охорони здоров’я.
Здобувачка вищої освіти 2 року навчання третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 081 «Право» Кристина Петросян наполягала на необхідності забезпечення принципу верховенства права в процесі реалізації конституційного права на соціальний захист. Здобувачі вищої освіти 1 року навчання третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 081 «Право» Олександр Іванов та Сергій Лашутін окреслили актуальність і важливість тем власних наукових досліджень.
У ході дискусії учасники семінару змогли обмінялися думками, проробити власні комунікаційні стратегії щодо презентації наукових досліджень тощо.