Відбулося планове засідання методичної комісії факультету

23 вересня 2021 року відбулося планове засідання методичної комісії юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, на якому були розглянуті важливі питання щодо формування доброчесного освітнього середовища.

Викладачі обговорили напрями оцінювання знань студентів, поділилися досвідом використання критеріїв і категорій оцінювання для різних освітніх ступенів. Було розроблено рекомендації щодо написання плану-конспекту лекцій та іншої методичної літератури.

Наголошено на важливості залучення однієї з найефективніших рушійних сил академічного доброчесного освітнього середовища – студентства – до участі у всіх сферах освітнього процесу на партнерських засадах.