Викладачі кафедри конституційного права увійшли до персоналії довідника “Конституційно-правова наука та освіта в персоналіях”

Побачив світ довідник “Конституційно-правова наука та освіта в персоналіях”.

У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії учених-юристів, які формували та наразі беруть участь у розвитку науки конституційного права України.

До персоналії довідника увійшли представники юридичного факультету СНУ ім. В. Даля – Татаренко Галина Вікторівна, завідувач кафедри конституційного права, к.ю.н., доц. і Руденко Микола Васильович, професор кафедри конституційного права, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України.