Викладач факультету взяв у часть у Міжнародній науковій конференції

Доцент кафедри історії та археології юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Фомін А.В. – взяв участь у Міжнародній науковій онлайн-конференції на пошану відомого українського історика, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, Почесного доктора Ужгородського національного університету Степана Васильовича Віднянського (до 70-річного ювілею вченого), організованій Ужгородським національним університетом, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Інститутом історії України НАН України.

Доповідачі обговорили проблематику суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку й історії України, сучасний стан міжнародних відносин, європейської інтеграції, міграційні та етно-демографічні процеси, засади сучасної історичної свідомості, актуальні проблеми дослідження всесвітньої історії тощо.