Науковці факультету взяли участь у тематичному фаховому онлайн-діалозі “Підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право в Україні: проблемні питання та позитивні практики”

Гарант освітньої програми підготовки докторів філософії спеціальності 081 “Право” доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Ольга Шаповалова, член проектної групи кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Любов Котова взяли участь у тематичному фаховому онлайн-діалозі “Підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право в Україні: проблемні питання та позитивні практики”, що відбувся 23.04.2021 в онлайн форматі.