Збірник “Актуальні проблеми права: теорія і практика” включено до Переліку фахових видань

Щиро вітаємо колектив юридичного факультету та редакційну колегію збірника наукових праць “Актуальні проблеми права: теорія і практика” з включенням до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 26 листопада 2020 року).

Деталі: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-26112020-1471

Також нагадуємо, що у збірника є офіційний сайт: http://app.snu.edu.ua/index.php/actual-law/about