Вітаємо Аносову В.С. з успішним захистом дисертації!

Колектив юридичного факультету СНУ ім. В. Даля щиро вітає асистента кафедри історії та археології Аносову Валерію Сергіївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на тему “Становлення та розвиток фортифікаційних технологій оборонних комплексів Західної України (XII-XVIII ст.)” під науковим керівництвом Олени Михайлівни Сапицької.