Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

13 грудня 2018 року, у рамках Всеукраїнського тижня права, відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства». 

На початку, учасникам була представлена доповідь на тему «Діяльність Благодійного Фонду «Право на захист» від Олени Грекової керівника регіонального офісу та адвоката-партнера Анастасії Шляхтіної. Після чого, між юридичною клінікою «PRO BONO» і благодійним фондом «Право на захист» було підписано меморандум. Представники фонду запропонували студентам юридичного факультету проходити практику, яка є частиною навчального процесу для студентів. Також було підписано меморандум між юридичною клінікою «PRO BONO» і громадською організацією «Фундація «Жіноча ініціатива».

Робота в секціях розпочалась з доповіді професора кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності СНУ ім. В. Даля Чурсіна Миколи Миколайовича “О культурных и алгоритмических векторах развития высшего образования”.

Упродовж секційних засідань було обговорено багато питань. Серед них «Фріланс як форми зайнятості в сучасних умовах розвитку України», яке було розглянуто Степановою Ганною, студенткою 2 курсу групи ПР-172 д юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, науковим керівником якої була Котова Л.В., к.ю.н., доц. кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля.

Доповідь на тему: «Практичний аспект поновлення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам (за практикою юридичної клініки «PRO BONO» при юридичному факультеті СНУ ім. В. Даля), увагу на якій було зосереджено студентами-клініцистами юридичного факультету Сітченком Л.В. та Кравченко Л.В. Дана доповідь викликала дискусію, так як виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам є актуальним питанням для України. Було запропоновано розглянути діяльність консультантів юридичної клініки щодо надання допомоги людям похилого віку, які звертаються за правовою допомогою. 

Ще одне питання , яке викликало обговорення, це криптовалюта, як об’єкт цивільного права. Доповідачем даної теми виступила Прудіус Анастасія, студентка групи ПР-172д.

Дана конференція є традиційною й спрямована на те, щоб аспіранти, студенти, молоді науковці мали змогу презентувати свої наукові розробки та обговорити результати праці.

Дякуємо всім учасникам конференції.