Відбулась наукова конференція

25-26 жовтня 2018 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні», організаторами якої виступили Луганська обласна державна адміністрація, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку 
Національної академії правових наук України, Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля, за сприяння Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй з відновлення та налагодження миру. 

Дякуємо колегам та учасникам за активну роботу в підготовці та проведенні конференції, за цікаві доповіді та дискусії.