На кафедрі філософії, культурології та інформаційної діяльності відбувся захист дипломних робіт

25 червня 2018 року на кафедрі філософії, культурології та інформаційної діяльності юридичного факультету СНУ ім. В. Даля відбувся захист випускних робіт бакалавра студентами денної форми навчання спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Захищали свої роботи 6 студентів. Комісія, до якої входили голова доцент кафедри педагогіки Антоненко Т.Л., професор Микола Чурсін, завідувач кафедри Ірина Сілютіна, зазначили, що всі роботи були виконані сумлінно й зацікавлено. Та й сам захист не обмежувався відповідями на запитання голови й членів комісії, а відбувався як досить інтенсивна та змістовна бесіда за темами випускних робіт.

Випускники продемонстрували добре розуміння завдань розвитку інформаційної та документної діяльності в підприємствах, організаціях, фірмах. Цього року в роботах бакалаврів виявилася акцентованою аналітична діяльність, її висвітлювали у своїх роботах П.В. Стельмашук, А.С. Стельмашук, В.П. Колеснікова. Дуже плідним стало звернення до інформаційної діяльності в туристичному бізнесі (комплексна робота А.С. Стельмашук, Е.О. Хрипченко), яке розкрило потенційну роль інформаційного працівника в цій галузі.

Комісії сподобалися бажання студентів чітко й стисло формулювати основні положення роботи й висновки, логічна побудова доповідей.

Більшість випускних робіт бакалаврів були захищені з оцінкою «відмінно».