Стандарти вищої освіти

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр                                                                    СТАНДАРТ від 12.12.2018

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право                                                                            ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 20.07.2022

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр                                                                          СТАНДАРТ від 17.08.2020

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право                                                                           ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 20.07.2022

 

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ третій (освітньо-науковий) рівень

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право                                                                                             СТАНДАРТ від 31.07.2023

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр                                                                СТАНДАРТ від 12.12.2018

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 Культура і мистецтво                                               ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 12.12.2018

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна  справа      

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр                                                                СТАНДАРТ від 13.12.2018

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 Культура і мистецтво

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 Дизайн                                                                  ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 13.12.2018

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр                                                                СТАНДАРТ від 16.06.2020

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 034 Культурологія                                                     ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 16.06.2020

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр                                                                  СТАНДАРТ від 16.06.2020

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 034 Культурологія                                                      ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 20.07.2022

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ третій (освітньо-науковий) рівень

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ доктор філософії                                                  СТАНДАРТ від 18.02.2020

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 034 Культурологія                                                       ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 18.02.2020

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр                                                                  СТАНДАРТ від 10.07.2020 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 Соціальні та поведінкові науки 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 Політологія                                                              ЧИННИЙ СТАНДАРТ від 10.07.2020

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр                                                                   ПРОЕКТ СТАНДАРТУ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 Освіта/Педагогіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр                                                               СТАНДАРТ від 28.07.2021

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 Історія та археологія

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр                                                                   СТАНДАРТ від 21.10.2022

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 Історія та археологія