Кафедри

Кафедра правознавства

Кафедра правознавства

 

 

 

 

 

Котова Любов Вячеславна – в.о. завідувача кафедри, заступник декана факультету з навчально-методичної та виховної роботи, кандидат юридичних наук, професор. Електронна пошта: kotova@snu.edu.ua

 

 

 

 

Розовський Борис Григорович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Електронна пошта: rozovskij@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Арсентьєва Олена Сергіївна – декан факультету, кандидат юридичних наук, професор. Електронна пошта: arsenteva@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

Андріїв Василь Михайлович – доктор юридичних наук, професор.

 

 

Щербина Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор.

 

 

 

 

 

 

Івчук Юлія Юріївна – доктор юридичних наук, професор. Електронна пошта: ivchuk@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент. Електронна пошта: antonenko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Гриценко Григорій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: gricenko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Жолудєва Вікторія Ігорівна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: gnidenko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Загоруй Людмила Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: zahorui@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

Капліна Галина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: kaplina@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

Мезеря Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент. Електронна пошта: mezeria@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Петросян Кристина Єрвандівна – старший викладач, суддя Луганського окружного адміністративного суду. Електронна пошта: petrosian@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: tatarenko@snu.edu.ua

 

Наші контакти:

телефон:+38066-559-53-39

електронна пошта: pravoved@snu.edu.ua

Юридичний факультет у Facebook

Канал у Телеграмі: https://t.me/pravo_snu

Сайт: https://deps.snu.edu.ua/uk/yuridichnij-fakultet/kafedra-pravoznavstva/

Ми розташовані: аудиторія 405,  вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, Україна. 

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою.

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Положення про кафедру правознавства, стандартів вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим).

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991 р. № 242-04 кафедра була перейменована й одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата в 1992 році. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 році створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012 року наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 року згідно з наказом № 160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Виконувач обов’язків завідувача кафедри – Котова Любов Вячеславна.

[згорнути]
Кафедра конституційного права

Кафедра конституційного права

Татаренко Галина Вікторівна Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, професор. E-mail: tatarenko@snu.edu.ua
Антоненко Михайло Іванович  Кандидат історичних наук, доцент.
Денисенко Галина Олексіївна Кандидат психологічних наук, доцент.
Руденко Микола Васильович Доктор юридичних наук, Заслужений юрист,професор.
Сергієнко Ганна Сергіївна Кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

Шеремет Павло – лаборант.

 

 

Наші контакти:

+38066-559-53-39

e-mail: kpr@snu.edu.ua

Сайт: https://deps.snu.edu.ua/uk/yuridichnij-fakultet/kafedra-konstitucijnogo-prava/

Ми розташовані: аудиторія 405,  вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, Україна.

 

Загальна інформація про кафедру

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Положення про кафедру правознавства, стандартів вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади й взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. 

Наразі кафедра викладає на таких освітніх програмах: 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини. 

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень. У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовували фонди архіву для написання курсових, дипломних й інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.). Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права».

Завідувач кафедри – Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні». З 2010 р. по 2015 р. – доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. Наукова робота: 74 публікація, з них 39 наукового характеру, у тому числі три монографії та 52 навчально-методичного характеру.

[згорнути]
Кафедра господарського права

Кафедра господарського права

 

 

 

 

Шаповалова Ольга Вікторівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Почесний професор СНУ ім. В. Даля. Е-mail: shapovalova@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Вінник Оксана Мар’янівна – професор кафедри (за сумісництвом), доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук НАН України. Е-mail: vinnyk@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Домбровська Оксана Валентинівна – заступник завідувача кафедри, професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Е-mail: dombrovska@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Терещенко Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри. Е-mail: tereschenko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Мартинова Лілія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри. Е-mail: martinova@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Загоруй Іван Семенович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент. Е-mail: zahoruy@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Удовенко Артем Сергійович – старший викладач кафедри. Е-mail: udovenko@snu.edu.ua

 

 

Наші контакти: тел. +38066-559-53-39, e-mail: hozpravo@snu.edu.ua

сайт: https://deps.snu.edu.ua/uk/yuridichnij-fakultet/kafedra-gospodarskogo-prava/

Наше розташування: аудиторія 405, вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, Україна.

 

Загальна інформація про кафедру

Кафедра господарського права здійснює підготовку фахівців  відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про кафедру правознавства, стандартів вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Кафедра господарського права є одним з провідних структурних підрозділів юридичного факультету, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання у більшості організаційних підрозділах Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Зокрема, самому юридичному факультеті, факультеті економіки і управління, факультеті міжнародних відносин, факультеті транспорту і будівництва, факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки, факультеті інженерії, факультеті інформаційних технологій та електроніки, центрі удосконалення освіти.

 

Історія кафедри

       Кафедра господарського права створена на юридичному факультеті у 1997 році. Її виникнення було обумовлено нагальною потребою у підготовці фахівців, які були б озброєні знаннями та практичними навичками в умовах розвитку підприємництва й переходу Україні до ринкової економіки. Першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Козубенко Віктор Олексійович. У 1999 році кафедру очолив доктор технічних наук, професор Мартинов Анатолій Валентинович. З 2004 року обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат технічних наук, доцент Нікішкін Юрій Анатолійович. З березня 2007 року завідувачем кафедри призначена Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук за спеціальностями – «господарське право, господарське процесуальне право». Незважаючи на свій порівняно молодий вік, кафедра господарського права виправдано посідає одне з провідних місць у структурі СНУ ім. В. Даля.

 

Інформація про очільницю кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, Почесний професор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, гарант освітньо-наукової програми підготовки «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за кваліфікацією «Доктор філософії».

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право (номер диплому – ДД №006518). Тема докторської дисертації: «Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку».

Вчене звання професора кафедри господарського права присвоєне у 2008 році (номер атестата – 12ПР №005768).

У 2018 році присвоєно звання Почесного професора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (номер диплома – ДПП №5/18).

Станом на початок 2023 року науково-педагогічний стаж – 37 років. Перебування на посаді завідувачки кафедри станом на початок 2023 року – 16 років.

Авторка 9-ти монографій (частина з них – у співавторстві), підручника «Концесійне право», 3-х навчальних посібників (у співавторстві), зокрема  «Інноваційне право» та «Господарське право в умовах цифровізації економіки», 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових публікацій.

Запрошується у статусі членкині спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України (м. Київ), Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого (м. Харків).

Професор О.В. Шаповалова має вагомі досягнення у підготовці наукових кадрів. Підготовлено 11 кандидатів юридичних наук. Проведено експертизу 37 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук, зокрема кількість докторських дисертацій – 5, кількість кандидатських – 32.

Не менш важливими заслугами професора Шаповалової О.В. є участь у редакційній колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», м. Київ, Україна (виходить 2 рази на рік), а також наукове й науково-технічне співробітництво із Науководослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (м. Харків) та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ).

З 2018 року  професор Шаповалова О.В. бере участь у Проекті ЄС ПРАВО-Justice (Установи-партнери: Французька Агенція міжнародної технічної допомоги (Expertise France), м. Париж; Верховний Суд, ДСАУ, ВККСУ, Рада з питань судової реформи, Міністерство юстиції та інші органи державної влади України, м. Київ). Тема співробітництва:  Управління реформою сектору юстиції, розробка інформаційних інструментів та інфраструктурних рішень для установ сектору юстиції з особливим акцентом на програмування електронного документообігу, електронних довірчих послуг та цифрової ідентифікації; удосконалення послуг державної реєстрації майна та юридичних осіб, розробка нових реєстрів; розробка електронних інструментів для полегшення пошуку рішень ВС; сприяння стандартизації та автоматизації бізнес-процесів у виконавчій службі та службі пробації тощо. З 2020 року входить до керівного складу Донбаської регіональної ради реформ правосуддя.

Головні напрямки наукової діяльності професора Шаповалової О.В.: правове забезпечення цифровізації економіки; адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку; проблеми господарського права та господарського процесуального права, розробка докторського проєкту.

[згорнути]
Кафедра історії та археології

Кафедра історії та археології

 

 

 

 

Сапицька Олена Михайлівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

Михайлюк Віталій Павлович – доктор історичних наук, професор. Електронна пошта: myhaluk@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Бровендер Юрій Михайлович – доктор історичних наук, професор, e-mail: brovender@ukr.net

 

Агафонов Олександр Йосипович – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

Сафонова Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Сергієнко С.Ю. – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Фомін Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

Скакун Данііл – лаборант.

 

Наші контакти: world_hist@snu.edu.ua

Сайт: https://deps.snu.edu.ua/uk/yuridichnij-fakultet/kafedra-istoriyi-ta-arheologiyi/

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/337096363048957/

Наше розташування: аудиторія 405, вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, Україна.

 

Загальна інформація про кафедру

Кафедра є випусковою та веде підготовку за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітьно-науковим) рівнями вищої освіти  за спеціальністю 032 «Історія та археологія» та другим (магістерським) рівнем за спеціальністю  014.03 “Середня освіта. Історія”.

Історія кафедри

Кафедра як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля існує з 2003 року. У 2020 році до сторіччя Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля було відкрито музей “Відкрита і100рія” на чолі з професором кафедри історії та археології, д.і.н. Бровендером Ю.М.

Інформація про завідувача кафедри

Кафедру очолює Михайлюк Віталій Павлович – доктор історичних наук, професор, академік ВГО «Академія наук вищої освіти України». Працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля  з 16.11.2002 р. по теперішній час. Під керівництвом д.і.н., проф. Михайлюка В.П. підготовлено та захищено більше 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.. Він є відповідальним за випуск та членом редколегії фахового наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Історія»; членом редколегії фахового наукового журналу «Гілея»; членом редколегії  фахового збірника наукових праць «Історія науки і техніки».  Загалом, за період науково-педагогічної діяльності Михайлюком В.П. опубліковано понад 200 наукових праць, серед них 7 навчальних посібників з грифом МОН та 15 індивідуальних та колективних монографії. Професор Михайлюк В.П. активно провадить наукову діяльність щодо дослідження питань виникнення конфліктів у контексті історії України. Загальний педагогічний стаж Михайлюка В.П. складає  35 років. Нагороджений Почесними грамотами МОН України у 2015 та 2016 рр., Листом подяки Луганської обласної державної адміністрації (2017 р.).

[згорнути]
Кафедра політологічних та культурологічних студій

Кафедра політологічних та культурологічних студій

Створена в 2023 р. шляхом злиття кафедри політології та міжнародних відносин з кафедрою філософії, культурології та інформаційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Павлова Людмила Ісмаїлівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат політичних наук, доцент. Електронна пошта: pavlova@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

Агафонова Ганна Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент. Електронна пошта: agafonova@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Карчевська Олена Василівна – кандидат політичних наук, доцент. Електронна пошта: karchevska@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Михайлюк Олена Ігорівна – кандидат історичних наук, доцент. Електронна пошта: mihajliuk_3@snu.edu.ua


 

 

 

 

 

Сілютіна Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоліна Ольга Олегівна – доктор культурології, професор.

 

 

 

 

 

 

 

Леонтьєва Вероніка Миколаївна – доктор філософських наук, професор.

 

 

 

 

 

Прокопенко Олексій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

Шелковая Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Щербина Марія Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Петренко Максим Олегович – кандидат філософських наук, старший викладач.

 

 

 

 

 

Гарькава Анна – лаборант кафедри.

 

 

Наші контакти: тел. +380660167643, е-mail: polit@snu.edu.ua

Наше розташування: аудиторія 405, вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, Україна.

Наші контакти: cultura@snu.edu.ua

Сайт: https://deps.snu.edu.ua/uk/yuridichnij-fakultet/kafedra-politologichnih-ta-kulturologichnih-studij/

Сторінка кафедри на Facebook: https://www.facebook.com/groups/1919948301574103

Наше розташування: аудиторія 405, вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, Україна.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності на юридичному факультеті була утворена 01.09.2017 року шляхом об’єднання кафедри філософії (випускової для спеціальності «Філософія) та кафедри філософії культури і культурології (яка ще у 2003 р. стала випусковою для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»). Сьогодні кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності веде підготовку за освітніми рівнями: «бакалавр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Дизайн. Графічний дизайн», «Культурологія», «магістр» за спеціальністю «Культурологія», «доктор філософії» за спеціальністю «Культурологія».

 

Історія кафедри

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури та культурології, які певний час існували й розвивалися як самостійні підрозділи. У 2001 році в СНУ ім. В. Даля була створена кафедра світової філософії та естетики. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр світової філософії та естетики й прикладної філософії та теології була створена кафедра світової філософії та теології. Надалі наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано в кафедру філософії. Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В. Даля ведеться з 1998 року, її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (наказ № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології, яка стала випусковою для спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Коротка історія об’єднаної кафедри доводить плідність співпраці класичної та новітньої сфери знань і практичної діяльності.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Миколаївна Сілютіна. Працює в СНУ ім. В. Даля понад 20 років. Приймала активну участь в становленні спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» з початку її впровадження до останнього часу. Вона є не тільки енергійним, відповідальним організатором і талановитим керівником, але висококваліфікованим фахівцем з великим досвідом науково-дослідної діяльності, у тому числі виконання міжнародних дослідницьких програм (зокрема, європейського міжнародного проекту «Розвиток системи вищої освіти задля підвищення ефективності соціального партнерства і підвищення конкурентоспроможності гуманітарних наук» (Темпус IV) 2010-2014 рр).   Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра політології та міжнародних відносин була створена 01.09.1995 року на базі кафедри соціально-політичних теорій. Сьогодні кафедра  веде підготовку за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю 052 «Політологія» та готує фахівців у сфері політичних відносин, міжнародної та регіональної політики. 

  

Історія кафедри

Кафедра політології та міжнародних відносин стала правонаступницею кафедр соціально-політичних теорій та політології, які відіграли велику роль у формуванні та розвитку в сучасному університеті гуманітарної складової вищої освіти. У 1991 році вперше в університеті було розпочато викладання нової навчальної дисципліни «Політологія». У 1998 році було відкрито нову спеціальність «Політологія». У 2011 р., у зв’язку з підготовкою університету до отримання ліцензії на новий напрям підготовки «Міжнародні відносини» вона отримала назву кафедри політології та міжнародних відносин. У 2012 році ліцензовано новий напрям підготовки – «Міжнародні відносини». З 1997 р. до 2016 року незмінним завідувачем кафедри була Г. Щедрова — доктор політичних наук, професор,  один із найвідоміших українських дослідників проблем громадянського суспільства. Загалом кафедрою було здійснено 18 випусків фахівців політологів, із числа яких близько 15 осіб підготували та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». 

 

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри – кандидат політичних наук, доцент Людмила Ісмаїлівна Павлова. Працює в СНУ ім. В. Даля 18 років. Сферою наукових інтересів є дослідження проблем формування нового світового порядку в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин; роль держави в умовах глобалізації; дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів в Україні та світі. Бере активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів. У 2021 році стала розробником освітньої ініціативи від СНУ ім. В. Даля, що реалізується у межах проєкту напряму ім. Жана Монне програми Еразмус+ «Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення». Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Web of Science Core Collection.

[згорнути]
Філія кафедри правознавства при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області

Наше розташування: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а;

urf@snu.edu.ua

+380950524968

Філія кафедри правознавства функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2019 року. Створена відповідно до наказу СНУ ім. В. Даля № 140/24 від 14.09.2015

Основні завдання філії:

в освітній діяльності:

 • проведення аудиторних занять з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (лекцій, лабораторних, семінарських), проведення поточного та підсумкового контролю за участі провідних спеціалістів установи;
 • керівництво навчальними, виробничими практиками, в тому числі переддипломною;
 • впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • організація курсового та дипломного проектування;
 • організація та проведення атестації випускників, забезпечення ефективної роботи  екзаменаційних комісій;
 • проведення стажування, підвищення кваліфікації викладачів університету.

у методичній роботі:

 • залучення провідних фахівців установи до розробки освітніх програм  спеціальності «Право» різних рівнів вищої освіти розробки, оновлення навчальних планів за відповідною спеціальністю та їх узгодження;
 • залучення провідних фахівців установи до розробки методичного забезпечення дисциплін: розробка, удосконалення робочих програм дисциплін, долучення до написання підручників, посібників, текстів лекцій, участь у створенні методичних матеріалів для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять у виробничих умовах, виробничих, переддипломних практик, розробки завдань поточного та підсумкового контролю, оцінки знань, практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти;
 • розробка тематики курсового й дипломного проектування;
 • участь провідних фахівців установи у навчально-методичних конференціях, нарадах, засіданнях науково-методичної ради університету, факультету, засіданнях кафедри.

у науково-інноваційній діяльності:

 • проведення наукових та науково-практичних досліджень з пріоритетних напрямків науки, актуальних проблем відповідної галузі та широке впровадження отриманих результатів;
 • пропаганда наукових знань шляхом залучення провідних фахівців установи до участі у наукових семінарах, конференціях, виставках, робота в наукових товариствах, публікації у науково-періодичних виданнях;
 • впровадження результатів розробок у виробництво та в освітній процес. Перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок;
 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо);
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках;
 • створення умов для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи (керівництво здобувачами вищої освіти, які беруть участь у: виконанні НДДКР, наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах).
  [згорнути]
Центр ґендерної культури СНУ ім. В. Даля

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а.

 

 

 

Керівник Центру ґендерної культури доц. Татаренко Галина Вікторівна

 

Центр ґендерної культури функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2019 року.

Основні завдання Центру:

 • впровадження основ ґендерного підходу у роботі закладу та його структурних підрозділів;
 • поширення на регіональному рівні ґендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій;
 • розробка і сприяння впровадженню навчальних дисциплін з ґендерної проблематики до освітнього процесу;
 • підвищення рівня обізнаності студентської та учнівської молоді з ґендерних питань;
 • вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних ґендерних технологій і методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу;
 • розробка наукових та науково-методичних матеріалів, спрямованих на попередження гендерного насильства, гендерної дискримінації та гармонізацію гендерних взаємин у суспільстві;
 • проведення наукових досліджень у сфері гендерних відносин, соціалізації та шляхів впровадження гендерної рівності;
 • співпраця з організаціями державної влади на регіональному та місцевому рівнях, представництвами міжнародних організацій та фондів, неурядовими та громадськими організаціями, закладами освіти.

Основні напрямки діяльності:

 • створення освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства та протидії торгівлі людьми;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ґендерних питань, попередження насильства та протидії торгівлі людьми у суспільстві;
 • підтримка громадських та державних просвітницьких ґендерних ініціатив; співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, іншими установами та організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей;
 • активізація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та викладачів з ґендерних питань; участі в організації та проведенні конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, семінарів, конкурсів, зустрічей з питань тендеру; обмін науковою інформацією;
 • організація наукових досліджень на рівні підготовки кваліфікаційних робіт бакалавра, дипломних і магістерських робіт, робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук з ґендерної проблематики; рецензування та опонування дослідних робіт;
 • створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення грантових досліджень за замовленнями різних організацій; підготовка заявок на фінансування досліджень з різних організацій та фондів.

Заходи:

 • Фестиваль думок за темою «Гендерні стереотипи: міф чи реальність?» 2019;
 • «Чи є дієвим процес позиціювання Луганщини?» 2020 р.р., який відбувається за підтримки Посольства Естонської Республіки в Україні;
 • Із залученням студентів-волонтерів організації, в межах Всеукраїнського тижня права, були проведені лекція-тренінг «Гендер у юридичній професії» та гра «Крізь скляну стелю»;
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції” жовтень 2020;
 • Розробка та розповсюдження  анкет щодо визначення доступу до освітніх послуг осіб з особливими освітніми потребами у межах Менторській програмі, організованій Центром демократії та верховенства права щодо проведення адвокаційної компанії з забезпечення прав людей з інвалідністю;
 • Участь у сертифікованому онлайн-курсі «Про ґендер простою мовою для громад»;
 • Участь у консультативній зустрічі представниць та представників гендерних центрів ЗВО й дослідницької спільноти січень 2021 р.

[згорнути]
Археологічний музей "Відкрита і100рія"

Археологічний музей «Відкрита і100рія»

Наше розташування:

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а,

ауд. 523, головного корпусу університету

Завідувач:

професор Бровендер Юрій Михайлович

 

 

 

Створення музею «Відкрита і100рія» є результатом творчих зусиль викладачів і студентів кафедри історії та археології юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а також всебічної підтримки колективу співробітників університету.

Прагнення до створення саме археологічного музею виникло через велике бажання викладачів кафедри історії та археології, а також майбутніх істориків та археологів –  наших студентів, – спростувати вкрай хибну уяву про те, що в Луганщини немає давньої історії.

Археологічні знахідки, отримані під час щорічних наукових археологічних досліджень, проведених в межах  навчальної археологічної практики, свідчать про те, що Луганщина – Ельдорадо для археологів. Матеріали, представлені експозицією археологічного музею свідчать про те, що людина на теренах нашої області з’явилася ще за доби кам’яного віку й мешкали тут постійно з різницею тільки в тому, що в одні періоди людей тут мешкало дуже багато, як це було, наприклад, в епоху бронзи (III – II тис. до н.е), а в інші – значно менше.

Польові археологічні розкопки викладачів та студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» СНУ ім. В. Даля завжди викликають цікавість місцевих мешканців, які постійно пропонують свою допомогу аби долучитися до відкриття таємниць історії свого рідного краю. І це надихає на нові наукові відкриття.

[згорнути]