Кафедри 2

Кафедра правознавства

Кафедра правознавства

 

 

 

 

Розовський Борис Григорович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Електронна пошта: rozovskij@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Арсентьєва Олена Сергіївна – декан факультету, кандидат юридичних наук, професор. Електронна пошта: arsenteva@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Котова Любов Вячеславна – заступник декана факультету з навчально-методичної та виховної роботи, кандидат юридичних наук, професор. Електронна пошта: kotova@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Андріїв Василь Михайлович – доктор юридичних наук, професор.

 

 

Щербина Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор.

 

 

 

 

 

 

Івчук Юлія Юріївна – доктор юридичних наук, професор. Електронна пошта: ivchuk@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент. Електронна пошта: antonenko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Камишанський Олексій Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент, начальник Головного управління Нацполіції в Рівненській області (до 17.11.2020 був начальником управляння Стратегічних розслідувань у Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України). Електронна пошта: kamishanskij@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Капліна Галина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: kaplina@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: kachurin@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Мезеря Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент. Електронна пошта: mezeria@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Назимко Олена Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: nazimko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Петросян Кристина Єрвандівна – старший викладач, суддя Луганського окружного адміністративного суду. Електронна пошта: petrosian@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Скупінський Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: skupinskij@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: tatarenko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Шульженко Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, перший заступник керівника Луганської місцевої прокуратури № 2. Електронна пошта: shulzhenko@snu.edu.ua

 

 

 

Караман Костянтин Валерійович – старший викладач (сумісник), перший заступник керівника Луганської обласної прокуратури. Електронна пошта: karaman@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Коваленко Денис Сергійович – старший викладач, суддя-спікер Рубіжанського міського суду Луганської області. Електронна пошта: kovalenkods@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Гніденко Вікторія Ігорівна – кандидат юридичних наук, старший викладач. Електронна пошта: gnidenko@snu.edu.ua

 

Контакти: +380950524968.

Ми розташовані: аудиторія 314, проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна. Електронна пошта кафедри: pravoved@snu.edu.ua

Кафедра веде підготовку за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за денною та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальністю 081 «Право».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Положення про кафедру правознавства, Переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за спеціальністю 081 Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації у чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство в практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо.

Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим).

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991 р. № 242-04 кафедра була перейменована й одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата в 1992 році. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 році створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012 року наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 року згідно з наказом № 160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Інформація про завідувача кафедри

Розовський Борис Григорович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР № 000398).

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне в 1997 році. Номер атестата – ПРАР № 001655.

Старший науковий співробітник АН УРСР (доцент) зі спеціальності господарське право. У 1993 р. присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ 30 років, у тому числі у СНУ ім. В. Даля 12 років.

Опублікував більше 250 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 10 навчальних посібників, 5 підручників.

Головні напрямки наукової діяльності професора Розовського Б.Г. – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003 р.), Почесною грамотою Президента України (2000 р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року в номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002 р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991 р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки і освіти” І ступеня, Подякою Луганської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила в межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» і «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних навчальних закладах і наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод і меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області, Рубіжанським міським судом Луганської області, Апеляційним судом Луганської області, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції в Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою в справах біженців тощо.

Підрозділи кафедри

Філія при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області. Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» (Юридична клініка).

Криміналістична лабораторія.

[згорнути]
Кафедра конституційного права

Кафедра конституційного права

Татаренко Галина Вікторівна Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. E-mail: tatarenko@snu.edu.ua
Антоненко Михайло Іванович  Кандидат історичних наук, доцент.
Денисенко Галина Олексіївна Кандидат психологічних наук, доцент.
Качурін Сергій Гурійович Кандидат юридичних наук, доцент.
Руденко Микола Васильович Доктор юридичних наук, Заслужений юрист,професор.
Сергієнко Ганна Сергіївна Кандидат історичних наук, доцент.

Кальной Олег Борисович – старший лаборант кафедри конституційного права.

Наше розташування:

Аудиторії № 313, 316, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна. Електронна пошта кафедри: kpr@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра конституційного права є структурним підрозділом юридичного факультету СНУ ім. Володимира Даля. Кафедра створена згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 та функціонує на підставі Конституції України, Законів України, Статуту університету, Положення про кафедру та інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади й взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. Наразі кафедра обслуговує наступні спеціальності: 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій і методичні матеріали. Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує  підготовку студентів на непрофільних інститутах університету, за програмою другої юридичної вищої освіти.

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень. У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовували фонди архіву для написання курсових, дипломних й інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.). Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права».

Інформація про завідувача кафедри

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні». З 2010 р. по 2015 р. – доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри Конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. Наукова робота: 74 публікація, з них 39 наукового характеру, у тому числі три монографії та 52 навчально-методичного характеру. Викладає наступні дисципліни кафедри конституційного права: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Судові та правоохоронні органи, Історія держави та права, Правовий менеджмент, Порівняльне адміністративне право.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення й розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини та громадянина; проблеми тлумачення Конституції та законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права й законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо. Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах. На кафедрі конституційного права щорічно проводять Всеукраїнську науково-практичну  конференцію  аспірантів,  студентів,  молодих науковців  «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (спільно з кафедрою правознавства) та Міжнародну науково-практичну конференцію «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (спільно з Луганською обласною державною адміністрацією).

[згорнути]
Кафедра господарського права

Кафедра господарського права

 

 

 

 

Шаповалова Ольга Вікторівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Почесний професор СНУ ім. В. Даля. Е-mail: shapovalova@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Терещенко Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри. Е-mail: tereschenko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Мартинова Лілія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри. Е-mail: martinova@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Воронько Ольга Ігорівна – старший лаборант, старший викладач (за сумісництвом). Е-mail: voronko@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Удовенко Артем Сергійович – старший викладач кафедри. Е-mail: udovenko@snu.edu.ua

 

Наша електронна пошта: hozpravo@snu.edu.ua

Наше розташування: аудиторія 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Вступне слово про кафедру

Кафедра господарського права є одним з провідних структурних підрозділів юридичного факультету, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання у більшості організаційних підрозділах Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, зокрема самому юридичному факультеті, навчально-науковому інституті економіки і управління, навчально-науковому інституті міжнародних відносин, навчально-науковому інституті транспорту і будівництва, факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки, факультеті інженерії, факультеті інформаційних технологій та електроніки, центрі удосконалення освіти.

Загальна інформація про кафедру

Створення та функціонування кафедри господарського права обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців як юридичного, так й неюридичного профілів в галузі правового регулювання економічних та екологічних відносин. Зокрема, міжнародного економічного права, інвестиційного та інноваційного права, фінансового та податкового права, екологічного права, митного та транспортного права, господарського права, правового регулювання туристичної діяльності тощо. З метою поліпшення якості викладання зазначених правових дисциплін, зміцнюються зв’язки з господарськими судами України та правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності у сфері господарювання. Також налагоджується співпраця з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, а також – науково-дослідними інститутами Академії правових наук України.

Місія функціонування кафедри – забезпечення високої наукової, теоретичної та практичної освітньо-кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти юридичного й неюридичного профілів у галузі  правового регулювання економічних та екологічних відносин. При цьому застосовується інноваційний підхід до їх підготовки,  зорієнтований на міжнародні та європейські стандарти. Завдяки цьому майбутні висококваліфікові фахівці здобувають навички вільного мислення та самоорганізації у сучасних економічних умовах, що дозволяє бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці, володіючи правовою й соціальною мобільністю та досягати високих результатів у професійному  середовищі.

Суспільна доцільність функціонування кафедри господарського права визначається необхідністю формування правового господарського порядку в Україні, розвитку підприємницької діяльності та її правового супроводу, а також забезпечення нашої країни висококваліфікованими професійними кадрами.

Історія кафедри

Кафедра господарського права створена на юридичному факультеті  у 1997 році. Її виникнення було обумовлено нагальною потребою у підготовці фахівців, які були б озброєні знаннями та практичними навичками в умовах розвитку підприємництва й переходу Україні до ринкової економіки. Першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Козубенко Віктор Олексійович. У 1999 році кафедру очолив доктор технічних наук, професор Мартинов Анатолій Валентинович. З 2004 року обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат технічних наук, доцент Нікішкін Юрій Анатолійович. З березня 2007 року завідувачем кафедри призначена Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук за спеціальностями – «господарське право, господарське процесуальне право». Незважаючи на свій порівняно молодий вік, кафедра господарського права виправдано посідає одне з провідних місць у структурі СНУ ім. В. Даля.

Інформація про очільника кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, визнаний професіонал з досвідом практичної роботи за фахом, науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (м. Харків).

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право (номер диплому – ДД №006518). Тема докторської дисертації: «Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку».

Вчене звання професора кафедри господарського права присвоєне у 2008 році (номер атестата – 12ПР №005768).

У 2018 році присвоєно звання Почесного професора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (номер диплома – ДПП №5/18).

Станом на початок 2022 року науково-педагогічний стаж – 36 років. Перебування на посаді завідувача кафедри станом на початок 2022 року – 15 років.

Автор 8-ми монографій (частина з них – у співавторстві), підручника «Концесійне право», 3-х навчальних посібників (у співавторстві), зокрема  «Інноваційне право» та «Господарське право в умовах цифровізації економіки», 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових публікацій.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України (м. Київ), Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого (м. Харків).

Професор Шаповалова О.В. має вагомі досягнення у підготовці наукових кадрів. Підготовлено 11 кандидатів юридичних наук. Проведено експертизу 36 дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів юридичних наук, зокрема кількість докторських дисертацій – 5, кількість кандидатських – 31.

Не менш важливими заслугами професора Шаповалової О.В. є участь у редакційній колегії наукового видання «Проблемы правопонимания и правоприменения», м. Мінськ, Республіка Білорусія (виходить 2 рази на рік), участь у редакційній колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», м. Сєвєродонецьк, Україна (виходить 2 рази на рік), а також наукове та науково-технічне співробітництво із закордонною організацією – Кафедра адвокатуры учреждения образования Федерации профсоюзов Беларусии «Международный университет «МИТСО», м. Мінськ, Республіка Білорусія.

З 2018 року  професор Шаповалова О.В. бере участь у Проекті ЄС ПРАВО-Justice (Установи-партнери: Французька Агенція міжнародної технічної допомоги (Expertise France), м. Париж; Верховний Суд, ДСАУ, ВККСУ, Рада з питань судової реформи, Міністерство юстиції та інші органи державної влади України, м. Київ). Тема співробітництва:  Управління реформою сектору юстиції, розробка інформаційних інструментів та інфраструктурних рішень для установ сектору юстиції з особливим акцентом на програмування електронного документообігу, електронних довірчих послуг та цифрової ідентифікації; удосконалення послуг державної реєстрації майна та юридичних осіб, розробка нових реєстрів; розробка електронних інструментів для полегшення пошуку рішень ВС; сприяння стандартизації та автоматизації бізнес-процесів у виконавчій службі та службі пробації тощо. З 2020 року входить до керівного складу Донбаської регіональної ради реформ правосуддя.

Головні напрямки наукової діяльності професора Шаповалової О.В.: правове забезпечення цифровізації сучасних бізнес-процесів; адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку; проблеми господарського права та господарського процесуального права.

Наукова діяльність кафедри

Провідною метою кафедри господарського права є активізація наукової й науково-дослідної діяльності кафедри та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для галузей юриспруденції та економіки, виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження інноваційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань національної економіки в умовах сталого розвитку.

Колектив кафедри господарського права намагається працювати над підвищенням свого професійного рівня, що є одним із центральних елементів стратегії і тактики удосконалення організації і змісту вищої освіти, усунення економічних і структурних диспропорцій в рівнях освітньої та професійної підготовки. Викладачі кафедри господарського права постійно підвищують свою ділову репутацію та професійну кваліфікацію:

– у 2020 році доцентом Мартиновою Л.В. було пройдено міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (Словаччина, Католицький Університет у м. Румбероз; Польща, Університет суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)) та курси підвищення кваліфікації, що проводилися в рамках Програми Ради Європи з освіти в галузі прав людини для юристів (Human Right Education for Legal Professionals – HELP) (Україна);

– у 2021 році доцентом Терещенком С.В. було пройдено міжнародне стажування на тему «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства» (Словаччина, Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), Польша-Україна у співпраці Uczelnia Nauk Spolecznych (UNS), Lodz, Polska та Catholic University in Ruzomberok, Slovakia).

Також викладачі кафедри приймають активну участь у науково-практичних конференціях й круглих столах, кафедральних та міжкафедральних наукових семінарах, міжнародних симпозіумах та інших міжнародних програмах мобільності науково-педагогічних працівників з виконання пріоритетних завдань з інтернаціоналізації тощо.

Наукові статті викладачів кафедри публікуються на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових видань:

– професор Шаповалова О.В.: SCOPUS;

– доцент Мартинова Л.В.: Web of Science.

Тематика публікацій зорієнтована на актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки, практики та освіти.

Щороку кафедрою господарського права проводиться всеукраїнський просвітницький та науковий захід – круглий стіл на найбільш актуальні проблематики сьогодення: «Правове забезпечення активної життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб», «Правові умови зміни статусу громадян внаслідок «гібридної війни» в Україні», «Цифровізація сучасних бізнес-процесів як вектор нової економічної політики» та інш. До участі у Круглих столах залучаються провідні вчені та практики. Ведуться жваві дискусії щодо оцінки сучасних проблем обґрунтування напрямів забезпечення збалансованого розвитку права та економіки, дискусії та обґрунтування  потреби  наступної модернізації  господарського, трудового та іншого законодавства в сучасних умовах тощо.

На кафедрі виконано дослідження за держбюджетними науково-дослідними темами: «Особливості правового забезпечення реалізації державно-приватного партнерства», «Вдосконалення господарського законодавства України», «Аналітико-правові засади протидії тіньовій економіці та неефективному господарюванню», «Проблеми правового впливу на господарські відносини та господарську діяльність». З 01.01.2021 року розпочата робота кафедри над держбюджетною науково-дослідною темою: «Концептуальні засади сталого розвитку економіки в умовах її цифровізації».

Кафедра господарського права підтримує тісні зв’язки з колегами, ВНЗ та кафедрами юридичних факультетів, дослідними інститутами України, Грузії, Республіки Білорусь, Республіки Латвії,  Республіки Молдови. Міжнародні зв’язки кафедри господарського права з навчальними закладами і організаціями інших країн характеризуються двома напрямками: 1) підготовка фахівців для зарубіжних країн; 2) співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами: Республіка Білорусь – Міжнародний університет «МИТСО» (м. Мінськ),  Республіка Латвія – Балтійська міжнародна академія (м. Рига), Республіка Молдова – Вільний Міжнародний Університет Молдови (м. Кишинів), Грузія – Сухумський Державний Університет (м. Тбілісі).

З 2009 року по 2014 рік кафедрою було укладено з суб’єктами підприємницької діяльності та виконано низку господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт за номерами Ю-01-09, Ю-1-10, Ю-2-10, Ю-1-12, Ю-2-12. «Методика організації правової роботи на підприємстві» (державний реєстраційний номер 01090009030); «Правові  методи мінімізації економічних ризиків підприємців при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000043); «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000044); «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (державний реєстраційний номер 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (державний реєстраційний номер  0112U002895).

На кафедрі господарського права здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право». За роки розвитку кафедри були підготовлені та захищені докторська й кандидатські дисертації (1 докторська, 15 кандидатських). Досліджена проблематика різноманітна та дуже актуальна:  О.А. Воловик – «Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів» (2005 р.), О.В. Шаповалова – «Адаптація вимог сталого розвитку до господарського законодавства» (2007 р.),  Д.В. Шликов  –  «Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства» (2010 р.), Є.А. Таликін – «Запобіжні заходи у господарському судочинстві» (2010 р.), Г.М. Гриценко – «Правове регулювання капітального будівництва за державні кошти» (2011 р.), Д.С. Щеглов –  «Господарсько-правові засоби попередження фіктивного господарювання» (2011 р.), О.Д. Сиротюк – «Господарсько-правові засади державно-приватного партнерства» (2011 р.), О.С. Фонова – «Спрощенні процесуальні форми: адаптація господарського судочинства України» (2012 р.), С.В. Терещенко – «Договірний механізм реалізації державно-приватного партнерства» (2012 р.), Т.С. Гудіма – «Правове регулювання  діяльності з венчурного інвестування» (2015 р.), С.В. Солодченко – «Правове забезпечення реалізації контрольних функцій суб’єктів господарювання» (2019 р.) та ін.

[згорнути]
Кафедра історії та археології

Кафедра історії та археології

 

 

 

 

Михайлюк Віталій Павлович – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор. Електронна пошта: myhaluk@snu.edu.ua

 

 

 

 

 

Бровендер Юрій Михайлович – доктор історичних наук, професор, e-mail: brovender@ukr.net

 

Агафонов Олександр Йосипович – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

Сапицька Олена Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

Сафонова Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Сергієнко С.Ю. – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Фомін Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

Аносова Валерія Сергіївна – кандидат історичних наук, старший викладач.

 

Мандриченко Олена Іванівна – старший лаборант.

Соболь Світлана Євгенівна – лаборант. E-mail: sobol@snu.edu.ua

 

Наше розташування: ауд. № 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна. Електронна пошта кафедри: world_hist@snu.edu.ua

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/337096363048957/

Вступне слово про кафедру

Кафедра є випусковою та веде підготовку за першим (бакалавр) рівнем вищої освіти на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія»і другим (магістр) рівнем вищої освіти на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія» та 014.03 “Середня освіта.Історія”, а також  за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Загальна інформація про кафедру

Історія в житті кожної людини відіграє важливу роль. Вона розкриває різноманітні діяння видатних постатей і навчає людей одні вчинки схвалювати і ставити собі за зразок, а інші – уникати. Людина – це творець історії, котра, використовуючи досвід минулого, впливає на сучасність і на майбутнє. Кафедрою викладається біля 50 дисциплін загального історичного та спеціалізованого профілю з урахуванням специфіки науково-дослідної роботи, що забезпечує комплексну фахову підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії, які отримують системне розуміння історичного процесу; розуміти значущість історичних знань про науку та техніку в загальносвітовому процесі; проявляти розуміння важливості знань базової основи тих чи інших історичних подій, до яких приводила низка взаємопов’язаних факторів тощо.

Історія кафедри

Кафедра, як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України існує з 2003 року, є випускаючою за спеціальністю 032 «Історія та археологія». При Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля функціонує аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія».  Починаючи з 2004 року на базі кафедри всесвітньої історії та історії України функціонує спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України». Наказом МОН України від 16.05.2016 №515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» термін функціонування ради продовжений до травня 2018 року, після чого планується поновлення діяльності спец.ради на наступні роки. У 2020 році до сторіччя Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля було відкрито музей “Відкрита і100рія” на чолі з професором кафедри історії та археології, д.і.н. Бровендером Ю.М.

Інформація про завідувача кафедри

Кафедру очолює академік ВГО «Академія наук вищої освіти України», доктор історичних наук, професор Михайлюк Віталій Павлович. Працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля  з 16.11.2002 р. по теперішній час. Під керівництвом д.і.н., проф. Михайлюка В.П. підготовлено та захищено більше 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.. Він є відповідальним за випуск та членом редколегії фахового наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Історія»; членом редколегії фахового наукового журналу «Гілея»; членом редколегії  фахового збірника наукових праць «Історія науки і техніки».  Загалом, за період науково-педагогічної діяльності Михайлюком В.П. опубліковано понад 200 наукових праць, серед них 7 навчальних посібників з грифом МОН та 15 індивідуальних та колективних монографії. Професор Михайлюк В.П. активно провадить наукову діяльність щодо дослідження питань виникнення конфліктів у контексті історії України. Загальний педагогічний стаж Михайлюка В.П. складає  35 років. Нагороджений Почесними грамотами МОН України у 2015 та 2016 рр., Листом подяки Луганської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів. Проф. Михайлюк В.П. досліджує питання виникнення та розвитку конфліктів на території України; історіографію всесвітньої історії та історії України. Проф. Бровендер Ю.М. є відомим археологом Луганщини, дослідником Східної України. За сумісництвом він є завідувачем Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України. Доц. Сапицька О.М. розроблює питання загальної методології та системного підходу до історичного пізнання; світової історії військової справи; історії первісності та стародавнього світу; доби Античності та середньовіччя тощо. Вона є член Колегії та член Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області. Член Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 р. Постійно співпрацює з МАНУ та ЛОІППО, шкільними закладами Луганської  області. З 2015 р. – голова журі обласних олімпіад з історії. Доц. Фомін А.В. проводить дослідження з історії України. Доц. Сафонова Н.М. аналізує проблеми дипломатичних та міжнародних відносин, досліджує параметри критичної історії держави. Старший викладач, докторант кафедри Михайлюк В.В. займається розробкою питань соціального забезпечення різних категорій населення України у роки СРСР; досліджує історію інакомислення. Щорічно кафедра проводить наукову конференцію “Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки”. Метою конференції є ознайомлення та дискусійне обговорення наукових доробків вітчизняними та зарубіжними вченими з актуальних питань історії, які викладаються учасниками конференції; вироблення рекомендацій з впровадження наукових здобутків у навчальний процес та виховну роботу зі студентами. Доповідачі обговорюють питання за наступними напрямками:

 • формування державності в Україні;
 • вивчення історії на мікро- та макро- рівнях;
 • археологічні дослідження;
 • публічна історія;
 • зміни у соціальному становищі населення;
 • матеріально-побутове становище різних соціальних груп;
 • духовно-культурний розвиток українського народу;
 • правове становище населення України:історія питання;
 • проблеми методології історії повсякденності;
 • ґендерні відносини в історії України (“історія жінок”);
 • особливості життя і діяльність національної еліти;
 • історико-патріотичне та екологічне виховання молоді;
 • проблеми мотивації та методології науково-дослідної роботи студентів з історії та інші.

Підрозділи кафедри

Спільний відділ історії техніки ЦДНТП ім. Г.Доброва НАН України та СНУ ім. В.Даля МОН України при кафедрі всесвітньої історії та історії України. Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України. Студентський гурток та проблемна група кафедри всесвітньої історії та історії України.

[згорнути]
Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

 

 

 

 

 

Сілютіна Ірина Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоліна Ольга Олегівна – доктор культурології, професор.

 

 

 

 

 

 

 

Леонтьєва Вероніка Миколаївна – доктор філософських наук, професор.

 

 

 

 

 

Ухов Олександр Сергійович – кандидат філософських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

Шелковая Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Щербина Марія Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

Петренко Максим Олегович – кандидат філософських наук, старший викладач.

 

 

 

 

 

 

Шувалова Лілія Юріївна – старший лаборант кафедри.

 

 

Наше розташування:

Аудиторія № 324, проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна. Електронна пошта кафедри: cultura@snu.edu.ua

Офіційний сайт кафедри: http://deps.snu.edu.ua/uk/yuridichnij-fakultet/kafedra-filosofiyi-kulturologiyi-ta-informacijnoyi-diyalnosti/

Сторінка кафедри на Facebook: https://www.facebook.com/groups/1919948301574103

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності на юридичному факультеті була утворена 01.09.2017 року шляхом об’єднання кафедри філософії (випускової для спеціальності «Філософія) та кафедри філософії культури і культурології (яка ще у 2003 р. стала випусковою для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»). Сьогодні кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності веде підготовку за трьома освітніми рівнями:

 • «бакалавр» (очна та заочна форми навчання) за спеціальностями 033 «Філософія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
 • «магістр» – спеціальність 041 «Богослов’я»,
 • «аспірант, здобувач наукового ступеня РhD» за спеціальностями 033 «Філософія» і 034 «Культурологія».

 

Історія кафедри

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури та культурології, які певний час існували й розвивалися як самостійні підрозділи. У 2001 році в СНУ ім. В. Даля була створена кафедра світової філософії та естетики. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр світової філософії та естетики й прикладної філософії та теології була створена кафедра світової філософії та теології. Надалі наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано в кафедру філософії. Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В. Даля ведеться з 1998 року, її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (наказ № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології, яка стала випусковою для спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Коротка історія об’єднаної кафедри доводить плідність співпраці класичної та новітньої сфери знань і практичної діяльності.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Миколаївна Сілютіна. Працює в СНУ ім. В. Даля понад 20 років. Приймала активну участь в становленні спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» з початку її впровадження до останнього часу. Вона є не тільки енергійним, відповідальним організатором і талановитим керівником, але висококваліфікованим фахівцем з великим досвідом науково-дослідної діяльності, у тому числі виконання міжнародних дослідницьких програм (зокрема, європейського міжнародного проекту «Розвиток системи вищої освіти задля підвищення ефективності соціального партнерства і підвищення конкурентоспроможності гуманітарних наук» (Темпус IV) 2010-2014 рр).   Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Наукова робота

За період 2017 – 2020 рр. викладачами кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності опубліковано понад 120 наукових праць; у тому числі навчальний посібник «Філософія техніки» (автори: д-р. філос. н. Леонтьєва В.М. та к.п.н. Сілютіна І.М.). Розпочато роботу за кафедральною науковою темою «Трансдисциплінарні дослідження трансформацій концептосфери особистості та сучасного суспільства. Поетика культури», (зареєстрована в УКрІНТЕІ, державний реєстраційний номер: 0120U104741). Її метою є експлікація ідеї всеєдності у парадигмі духовного відродження особистості та суспільства, рефлексії поетики культури як методології наукового дослідження. Студенти, які отримують вищу освіту за спеціальностями кафедри, активно залучаються до участі у наукових конференціях, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Калініна В. (гр. ІБС-18д) (наук. керівник – доц. Сілютіна І.М.) отримала диплом ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що проходив  у Державному університеті «Одеська політехніка» (квітень 2021 р.). Роботи ЗВО ОС «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» Б. Тітова (гр. ФФ-19д) та О. Гросицького (гр. ФФ-20д) (наук. керівник – доц. Шелковая Н.В.) були номіновані на участь у ІІ (фінальному) турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 033 «Філософія» (2019-2020 та 2020-2021рр.), за підсумками яких отримано сертифікати. За період 2017-2020 рр. студентами спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 033 «Філософія», 041 «Богослов’я» було опубліковано понад 80 наукових праць. Найактивнішу наукову роботу ведуть: д-р культ. проф. О. О. Смоліна,  д-р філос. н., доц. В. М. Леонтьєва, к. філос. н., доц. Н. В. Шелковая, к. пед. н., доц. Сілютіна І. М.. Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів. Так, к. філос. н., доц. Н. В. Шелковая єдина з України взяла участь у V Конгресі Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі (USERN), який відбувся в Тегерані (Іран).

[згорнути]
Філія кафедри правознавства при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області

Наше розташування: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а;

urf@snu.edu.ua

+380950524968

Філія кафедри правознавства функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2019 року. Створена відповідно до наказу СНУ ім. В. Даля № 140/24 від 14.09.2015

Основні завдання філії:

в освітній діяльності:

 • проведення аудиторних занять з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (лекцій, лабораторних, семінарських), проведення поточного та підсумкового контролю за участі провідних спеціалістів установи;
 • керівництво навчальними, виробничими практиками, в тому числі переддипломною;
 • впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • організація курсового та дипломного проектування;
 • організація та проведення атестації випускників, забезпечення ефективної роботи  екзаменаційних комісій;
 • проведення стажування, підвищення кваліфікації викладачів університету.

у методичній роботі:

 • залучення провідних фахівців установи до розробки освітніх програм  спеціальності «Право» різних рівнів вищої освіти розробки, оновлення навчальних планів за відповідною спеціальністю та їх узгодження;
 • залучення провідних фахівців установи до розробки методичного забезпечення дисциплін: розробка, удосконалення робочих програм дисциплін, долучення до написання підручників, посібників, текстів лекцій, участь у створенні методичних матеріалів для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять у виробничих умовах, виробничих, переддипломних практик, розробки завдань поточного та підсумкового контролю, оцінки знань, практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти;
 • розробка тематики курсового й дипломного проектування;
 • участь провідних фахівців установи у навчально-методичних конференціях, нарадах, засіданнях науково-методичної ради університету, факультету, засіданнях кафедри.

у науково-інноваційній діяльності:

 • проведення наукових та науково-практичних досліджень з пріоритетних напрямків науки, актуальних проблем відповідної галузі та широке впровадження отриманих результатів;
 • пропаганда наукових знань шляхом залучення провідних фахівців установи до участі у наукових семінарах, конференціях, виставках, робота в наукових товариствах, публікації у науково-періодичних виданнях;
 • впровадження результатів розробок у виробництво та в освітній процес. Перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок;
 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо);
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках;
 • створення умов для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи (керівництво здобувачами вищої освіти, які беруть участь у: виконанні НДДКР, наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах).
  [згорнути]
Центр ґендерної культури СНУ ім. В. Даля

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а.

 

 

 

Керівник Центру ґендерної культури доц. Татаренко Галина Вікторівна

 

Центр ґендерної культури функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2019 року.

Основні завдання Центру:

 • впровадження основ ґендерного підходу у роботі закладу та його структурних підрозділів;
 • поширення на регіональному рівні ґендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій;
 • розробка і сприяння впровадженню навчальних дисциплін з ґендерної проблематики до освітнього процесу;
 • підвищення рівня обізнаності студентської та учнівської молоді з ґендерних питань;
 • вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних ґендерних технологій і методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу;
 • розробка наукових та науково-методичних матеріалів, спрямованих на попередження гендерного насильства, гендерної дискримінації та гармонізацію гендерних взаємин у суспільстві;
 • проведення наукових досліджень у сфері гендерних відносин, соціалізації та шляхів впровадження гендерної рівності;
 • співпраця з організаціями державної влади на регіональному та місцевому рівнях, представництвами міжнародних організацій та фондів, неурядовими та громадськими організаціями, закладами освіти.

Основні напрямки діяльності:

 • створення освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства та протидії торгівлі людьми;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ґендерних питань, попередження насильства та протидії торгівлі людьми у суспільстві;
 • підтримка громадських та державних просвітницьких ґендерних ініціатив; співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, іншими установами та організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей;
 • активізація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та викладачів з ґендерних питань; участі в організації та проведенні конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, семінарів, конкурсів, зустрічей з питань тендеру; обмін науковою інформацією;
 • організація наукових досліджень на рівні підготовки кваліфікаційних робіт бакалавра, дипломних і магістерських робіт, робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук з ґендерної проблематики; рецензування та опонування дослідних робіт;
 • створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення грантових досліджень за замовленнями різних організацій; підготовка заявок на фінансування досліджень з різних організацій та фондів.

Заходи:

 • Фестиваль думок за темою «Гендерні стереотипи: міф чи реальність?» 2019;
 • «Чи є дієвим процес позиціювання Луганщини?» 2020 р.р., який відбувається за підтримки Посольства Естонської Республіки в Україні;
 • Із залученням студентів-волонтерів організації, в межах Всеукраїнського тижня права, були проведені лекція-тренінг «Гендер у юридичній професії» та гра «Крізь скляну стелю»;
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції” жовтень 2020;
 • Розробка та розповсюдження  анкет щодо визначення доступу до освітніх послуг осіб з особливими освітніми потребами у межах Менторській програмі, організованій Центром демократії та верховенства права щодо проведення адвокаційної компанії з забезпечення прав людей з інвалідністю;
 • Участь у сертифікованому онлайн-курсі «Про ґендер простою мовою для громад»;
 • Участь у консультативній зустрічі представниць та представників гендерних центрів ЗВО й дослідницької спільноти січень 2021 р.

[згорнути]
Археологічний музей "Відкрита і100рія"

Археологічний музей «Відкрита і100рія»

Наше розташування:

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а,

ауд. 523, головного корпусу університету

Завідувач:

професор Бровендер Юрій Михайлович

 

 

 

Створення музею «Відкрита і100рія» є результатом творчих зусиль викладачів і студентів кафедри історії та археології юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а також всебічної підтримки колективу співробітників університету.

Прагнення до створення саме археологічного музею виникло через велике бажання викладачів кафедри історії та археології, а також майбутніх істориків та археологів –  наших студентів, – спростувати вкрай хибну уяву про те, що в Луганщини немає давньої історії.

Археологічні знахідки, отримані під час щорічних наукових археологічних досліджень, проведених в межах  навчальної археологічної практики, свідчать про те, що Луганщина – Ельдорадо для археологів. Матеріали, представлені експозицією археологічного музею свідчать про те, що людина на теренах нашої області з’явилася ще за доби кам’яного віку й мешкали тут постійно з різницею тільки в тому, що в одні періоди людей тут мешкало дуже багато, як це було, наприклад, в епоху бронзи (III – II тис. до н.е), а в інші – значно менше.

Польові археологічні розкопки викладачів та студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» СНУ ім. В. Даля завжди викликають цікавість місцевих мешканців, які постійно пропонують свою допомогу аби долучитися до відкриття таємниць історії свого рідного краю. І це надихає на нові наукові відкриття.

[згорнути]