Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції, що відбудеться в березні 2024 року

Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Взаємодія норм міжнародного та національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції”, що відбудеться 29 березня 2024 року з 10-00 до 14-00 год.

ДЕТАЛІ В ЦЬОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІ

Місце проведення: онлайн, оффлайн (м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, офіс 401).

Участь у конференції можуть взяти: викладачі та співробітники закладів вищої освіти й наукових організацій, юристи-практики, магістранти, аспіранти й докторанти, представники громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ.

Мета конференції: обговорення актуальних проблем сучасного стану реформування та функціонування правової системи України, захисту прав людини з урахуванням міжнародних стандартів здійснення правосуддя, глобальних загроз світовому миропорядку, формування нової системи державного управління.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

НАУКОВІ ПАНЕЛІ
ПАНЕЛЬ І
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
ПАНЕЛЬ ІІ
МIЖНАРОДНЕ ГУМАНIТАРНЕ ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ТА МЕХАНІЗМІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПАНЕЛЬ ІІІ
ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ
ПАНЕЛЬ ІV
ІНКЛЮЗИВНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПРАВОВІ, МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ
ПАНЕЛЬ V
НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Обсяг – 6-8 сторінок. Формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.
2. Поля: всі 20 мм; Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
3. Перший рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру). Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні).
4. Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, навчальний заклад (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні).
5. Анотації (2-3 речення) та ключові слова українською та англійською мовами, текст наукової роботи, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
6. Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках –[2,с.56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
7. “Список використаних джерел” розміщується наприкінці тексту й має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.
8. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff.
9. Оргкомітет залишає за собою право редагування одержаних тез.
10. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
11. Обсяг – 6-8 сторінок. Формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.
12. Поля: всі 20 мм; Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
13. Перший рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру). Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні).
14. Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, навчальний заклад (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні).
15. Анотації (2-3 речення) та ключові слова українською та англійською мовами, текст наукової роботи, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
16. Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках –[2,с.56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
17. “Список використаних джерел” розміщується наприкінці тексту й має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.
18. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff.
19. Оргкомітет залишає за собою право редагування одержаних тез.
20. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ВЗАЄМОДІЯ НОРМ
МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfHZaMVZSzFgqEpPXf3eP54LSzKoDUyjOdpvr4LBFXE_M05A/viewform?usp=sharing