Науковою бібліотекою університету проведено практичний семінар для здобувачів освіти-правників

Розбудова іміджу молодого вченого є важливою складовою його наукової кар’єри.
Що впливає на формування іміджу сучасного науковця? Яку роль відіграють персональні цифрові профілі дослідника? Як їх створити й підтримувати в актуальному стані? Чи насправді авторські профілі є запорукою інтеграції у світовий науковий простір інформації про вченого і його наукове надбання?
Такі питання обговорювалися 17 листопада 2023 р. на практичному семінарі «Авторський профіль як складова процесу розбудови іміджу науковця» для здобувачів освіти другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня, які навчаються за освітніми програмами «Право». Семінар був організований Наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля (спікер – заступник директора бібліотеки Вероніка Савельєва).