Студенти проходять магістерську практику

Відповідно до стандарту освітньої програми “Право” та навчального плану здобувачі вищої освіти 2 року навчання освітнього рівня «магістр» з 18.09.2023 проходять магістерську практику.

Цього року, у період проходження практики, наші практиканти не тільки набувають практичних навичок у юридичній сфері, вдосконалюють здобуті теоретичні знання, проводять науково-дослідну роботу та роботу з процесуальними документами, надають консультацію тощо, а ще й готуються до складання першого нормативного ЄДКІ зі спеціальності “Право”, який відбудеться 30 листопада 2023 року.