Викладач факультету взяла участь у семінарі «Відкрита наука та суспільство»

У рамках тижня відкритої науки 24 жовтня 2023 року Олена Карчевська – доцентка кафедри політологічних та культурологічних студій СНУ ім. В. Даля – взяла участь у семінарі «Відкрита наука та суспільство».
Провідні експерти з інформаційного супроводу наукових досліджень у своїх доповідях деталізували окремі аспекти, висвітлили основні тенденції в царині цифрової й відкритої науки. Так, Тетяна Ярошенко – керівниця Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» розповіла про «Цифрові застосунки відкритої науки для життєвого циклу наукового дослідження».
Аналізом ситуації щодо розуміння й сприйняття ідеї створення та використання Відкритих Освітніх Ресурсів представниками академічних установ України поділилася Юлія Главчева, директор науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».
Ірина Тихонкова – старший дослідник, Customer Success Specialist Clarivate представила розгляд, за допомогою Web of Science та InCites, змін в українському публікаційному ландшафті та обґрунтувала розбіжності вітчизняних трендів з результатами інших країн. Також були запропоновані корисні інформаційні ресурси, котрі мають полегшити доступ до міжнародних відкритих баз наукової літератури й сприятимуть процесу відкритості шляхом поширення результатів досліджень не лише на рівні окремих організацій, а й на глобальному міжнародному рівні.