Триває археологічна практика в Хмельницькій області

У гостинному історико-культурному заповіднику «Межибож» уже третій тиждень триває навчальна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Робота на розкопі під керівництвом досвідчених фахівців Меджибіжської фортеці, екскурсії на унікальні археологічні пам’ятки розташованих навколо Меджибожу вздовж Південного Бугу – ранньопалеолітичні стоянки Межибіж 1 та Меджибіж А, датовані близько 1,2 млн. та 400 тис. років тому, середньовічний замок Ракочі (XVI ст.), а також знайомство з єврейською культурою старого Меджибожу, відомому на весь єврейський світ знаходженням тут могили засновника хасидизму Баал Шем Това (XVIII ст.), роблять навчальні археологічну та етнографічну практики дуже цікавими й змістовними.