Завідувач кафедри конституційного права взяла участь у науково-педагогічному підвищенні кваліфікації

Завідувачка кафедри конституційного права, к.ю.н., доц. Галина Татаренко стала учасницею Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Інновації в забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану» (21 липня – 25 серпня 2022 року).
Професійна програма підвищення кваліфікації була розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.
За підсумками стажування опубліковані тези «Референдріат для підготовки юристів у галузі адміністративного права та процесу: практика Німеччини».
Організаторами підвищення кваліфікації виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Україна), Національна академія правових наук України (Україна) Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), Запорізький національний університет (Україна). Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна), Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Україна), ГО «Асоціація фахівців адміністративного права» (Україна), ГО «Європейський центр верховенства права» (Україна), Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща), Ризький університет імені Страдіня (Латвійська Республіка).