Здобувач та її керівник взяли участь у роботі міжнародної конференції в рамках меморандуму про співрацю з університетом Грузії

15.06.2022 у рамках меморандуму про співрацю з Сухумським державним університетом (м. Тбілісі, Грузія) здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 3 року навчання Вікторія Тютюнник та її керіівник – професор кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля Любов Котова взяли участь у роботі міжнародної конференції “European Integration – Protection of Human Rights“ та представили доповідь на тему “Protection of labour law implementation by civil servants in the framework of a war conflict: Ukrainian and Georgian experience”.
Залучення до реалізації плану інтернаціоналізації СНУ ім. В. Даля молодих науковців є важливим підґрунтям для формування якісного нового підходу до наукових досліджень, комунікаційної культури, реалізації інших політик університету!