Обговорено актуальні питання зі студентами в рамках курсу «Міжнародне гуманітарне право»

Студенти та викладачі юридичного факультету в межах курсу «Міжнародне гуманітарне право» обговорили питання основних і судових гарантій, що надаються під час міжнародного збройного конфлікту особам, що перебувають під захистом. Ознайомилися з конвенційним закріпленням зазначених гарантій та особливостями імплементації норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні.

Заняття провели доц. Татаренко Галина та доц. Котова Любов.