Вітання з ювілеєм завідувачу кафедри правознавства професору Розовському Б.Г.!

Колектив СНУ ім. В. Даля та юридичного факультету щиро вітає завідувача кафедри правознавства, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Бориса Григоровича Розовського з ювілеєм!
Бажаємо Вам здоров`я й активності, збереження вашої невичерпної енергії, якою Ви заряджаєте всіх нас, ваших колег!
Борис Григорович розпочав свій шлях у 1953 р. з роботи слідчим, згодом отримав посаду старшого слідчого прокуратури, прокурора слідчого відділу Луганської області. З 1967 р. по 1969 р. працював на посаді прокурора-криміналіста прокуратури Рівненської області. У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. Упродовж 1969-1982 років – старший науковий співробітник Донецького відділення Інституту економіки промисловості АН УРСР. У 1982-1994 роках – завідувач відділу Луганського філіалу Інституту економіки промисловості НАН України. З 1994 року – професор кафедри кримінального права та кримінології Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Головний редактор «Вісника Луганського інституту внутрішніх справ». Позаштатний консультант та експерт Комітету ВР України з питань екологічної політики. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне в 1997 році. Старший науковий співробітник АН УРСР (доцент) зі спеціальності господарське право.
У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля працює з 2007 року, з 2015 року – на посаді завідувача кафедри правознавства.
Головні напрямки наукової діяльності професора Розовського Б.Г. – інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів, проблеми правового стимулювання раціонального природокористування. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін і доповнень у них.
Розовський Б.Г. опублікував більше 230 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, безлічі навчальних посібників та підручників.
Успішно здійснює керівництво науковою роботою аспірантів, здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня.
З вересня 2014 року, після переміщення університету до м. Сєвєродонецька, працює разом з колективом своєї кафедри.