НБ СНУ ім. В. Даля проведено семінар «Формування веб-іміджу молодого вченого в науковому інфопросторі»

26 січня 2022 р. на юридичному факультеті представниками Наукової бібліотеки СНУ ім. В. Даля – директоркою Ольгою Єпіфановою та заступником директора Веронікою Савєльєвою було проведено практичний семінар «Формування веб-іміджу молодого вченого в науковому інфопросторі» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 032 Історія та археологія, 034 Культурологія та 081 Право, до якого долучилися також гаранти освітніх програм і наукові керівники здобувачів, магістранти тощо.

Гарант освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 081 Право, професор Ольга Шаповалова відзначила, що для здобувачів PHD ступеню важливим є змістовне розуміння поняття “академічна доброчесність” в аспекті проведення якісного наукового дослідження.

Учасники семінару мали змогу ознайомитися з інформаційними ресурсами університету та бібліотеки, одержали корисні поради щодо створення профілів у наукометричних базах даних.