Наукова співпраця академічної спільности факультету

Лекцію «Законодавство України в галузі культури, мистецтва, культурної спадщини та охорони пам’яток» (у рамках курсу «Сучасні стратегії культурної політики», викладач доктор філософських наук В.М. Леонтьєва) для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньої програми «Культурологія» блискуче прочитала завідувач кафедри конституційного права Галина Вікторівна Татаренко.
За загальною оцінкою слухачів лекції актуальний матеріал був представлений чітко, у бездоганній логічній структурі, змістовно та інформативно. Чудова презентація частково розкривала, а частково й доповнювала те, про що говорила лекторка. За словами одної із слухачок лекції, Олени Полежаєвої: «Ми отримали нібито навігатор по законодавству: тепер, якщо виникне потреба у якомусь законі чи іншому документі, ми знаємо, де шукати».
Аспірантка 2-го року навчання Юлія Хлистун: “Лекція Галини Вікторівни була всеосяжною, вона стала своєрідним гідом у сферу українського законодавства про культуру! Коротко, цікаво, змістовно, актуально!”
Аспірантка 2-го року навчання Ольга Тєлушкіна: “У лекції підкреслено значущість  культури, культурної спадщини як суттєвої складової, підґрунтя для формування національної ідеї. Обнадіює спостереження того, що зараз державна політика у сфері культури переживає піднесення, зокрема – підсилення фінансування культурної діяльності. Поліпшення культурного простору в Україні сприяє презентації держави на більш високому рівні у світі, формує позитивний імідж країни, як зазначає Галина Вікторівна”.