Між університетом і Луганською обласною прокуратурою підписано Меморандум про співпрацю

Сьогодні, 2 листопада 2020 року, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Ольга Поркуян та керівник Луганської обласної прокуратури Микола Прибіга підписали Меморандум про співпрацю.
Документ передбачає комунікацію та взаємодію сторін як з метою поліпшення правової поінформованості студентів та посилення практичної спрямованості освітнього процесу, так і підвищення кваліфікації прокурорів.
У рамках Меморандуму Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля та Луганська обласна прокуратура реалізовуватимуть спільні заходи та проєкти з правових питань.
«Важливою складовою кадрового забезпечення є підвищення кваліфікації прокурорів, яке відтепер здійснюватиметься за участю викладачів університету. Вважаю, що це є запорукою ефективної діяльності прокуратури. Водночас для здобувачів вищої освіти d галузі права дуже важливий практичний досвід. Я переконаний, що наша конструктивна співпраця обов’язково матиме свої результати», – наголосив керівник обласної прокуратури Микола Прибіга.
Ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Ольга Поркуян подякувала керівнику обласної прокуратури за ініціативу в такій співпраці й наголосила на її важливості: «Викладацький склад університету зможе поділитися своїми науковими розробками та новітніми теоретичними напрацюваннями, що допомагатиме прокурорам у роботі. І дуже важливо розуміти, що є необхідність ділитися цими знаннями».
Сторони домовилися про проведення найближчим часом науково-практичної конференції серед студентів, аспірантів і молодих науковців щодо ключових питань сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства, а також низки навчально-методичних семінарів для працівників прокуратури.
Після підписання Меморандуму декан юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Олена Арсєнтьєва ознайомила представників прокуратури з діяльністю юридичного факультету, зокрема, з роботою криміналістичної лабораторії і юридичної клініки «PRO BONO», які функціонують при факультеті та дозволяють посилити практичну спрямованість освітнього процесу за спеціальністю 081 «Право».
«Прокуратура завжди відкрита для співробітництва з науковцями та студентською молоддю. Обмін інформацією у сфері правоохоронної, наукової та освітньої діяльності дозволить краще розуміти проблематику й знаходити вірні шляхи вирішення питань», – зазначив Микола Прибіга.