Відбулась міжнародна науково-практична конференція

Завершила роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція науковців, юристів та аспірантів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід».

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів та аспірантів “Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід” 24-25 квітня 2019 року

У цьому році співорганізаторами конференції разом з юридичним факультетом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля виступила кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Велика подяка всім учасникам, завдяки яким конференція відбулась: доповідачам – за змістовні та практичноорієнтовані доповіді; гостям, слухачам – за уважне ставлення до дискусій, за живе обговорення та оригінальні питання.

У межах конференції були проведені панельні дискусії та секційні засідання. Доповіді учасників були присвячені актуальним аспектам співпраці між Україною і Європейським Союзом стосовно гарантування права та захисту прав людини.

З привітаннями до учасників Міжнародної конференції звернулися проректор з наукової роботи СНУ ім. В. Даля, доктор хімічних наук, доцент, Едуард Потапенко та проректор з наукової роботи НЮУ імені Ярослава Мудрого, доктор юридичнх наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Анатолій Гетьман.

Було підкреслено історичну прихильність українського народу до демократичного державного устрою, а також значення доктрини прав людини й громадянина, яка протягом тривалого часу виступає для всього світу дороговказом на шляху до справжнього народовладдя.

Декан юридичного факультету к.ю.н., доц. Олена Арсентьєва акцентувала увагу на тому, що права людини є цінністю, що належить усьому світовому товариству, вони стали основою становлення нового інституту права – міжнародного захисту прав людини та основних свобод.

Професор Ольга Смоліна у своєму виступі наголосила на тому, що для сучасної України відвоювання власного минулого є необхідною складовою самоствердження. Історична пам’ять актуалізує в «місцях пам’яті» відчуття приналежності до певної культури, вказує на спільні орієнтири формування парадигми прав і свобод та є живим транслятором історичних традицій. Головним предметом історії стає не подія минулого, а пам’ять про неї, той образ, що закарбовувався та передавався нащадкам і реконструювався в наступних поколіннях.

Проректор з науково-педагогічної роботи СНУ ім. В. Даля к.т.н., доц. Андрій Жидков зазначив, що повага та непорушність прав осіб з інвалідністю є складовою розвитку інклюзивного суспільства.

Доповідь представника Управління забезпечення прав людини національної поліції України Ірини Ломкової була присвячена забезпеченню прав та свобод людини в діяльності поліції та аналізу шляхів підвищення ефективності й швидкості реагування на порушення прав громадян у процесі діяльності поліції.

На дискусійних панелях та секційних засіданнях піднімалися актуальні питання щодо запровадження концепції конституційної економіки в політико-правову практику України (доц. Олег Скупинський), стосовно особливостей формування позитивного іміджу державних службовців (доц. Лілія Мартинова), організації та проведення негласних слідчих дій у контексті європейської практики дотримання прав та свобод громадян (к.ю.н., слідчий суддя Луганського апеляційного суду Віталій Кострицький), діяльності правоохоронних органів у контексті нового закону «Про національну безпеку України» (проф. М. Руденко), трудових прав внутрішньо переміщених осіб в умовах збройного конфлікту (доц. Галина Капліна), забезпечення права на справедливий розгляд малозначних справ у цивільному процесуальному законодавстві тощо.

Усі теми викликали жваву дискусію, обговорення було плідним, учасники конференції запропонували інноваційні шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення прав та свобод людини.