Студенти факультету беруть участь в археологічних дослідженнях

Цього року продовжила свою роботу Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України, що була створена наказом міністерства освіти і науки України та Президента національної Академії наук України, і функціонує на базі кафедри всесвітньої історії та історії України юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Головною метою філії є комплексне дослідження давньої історії Східноукраїнського регіону, що досягається завдяки проведенню щорічних польових археологічних досліджень (переважно на теренах Луганщини), камеральної обробки отриманих під час розкопок матеріалу, а також його наукового осмислення.

Основними учасниками цих наукових археологічних пошуків є студенти спеціальності 032 «Історія та археологія», для яких археологічна практика є обов’язковим елементом навчального процесу. Проте, за бажанням, участь в археологічних дослідженнях приймають також студенти інших спеціальностей.

У цьому польовому сезоні студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля під керівництвом доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії та історії України Бровендера Ю.М. досліджують давні кургани доби бронзи – середньовіччя (III тис. до н.е. – XIII ст.).

На представлених фото майбутні історики досліджують поховання бабинської культурної спільноти перехідної доби від середньої до пізньої бронзи (кінець III тис. до н.е.).