Відбулась відкрита лекція професора Чурсіна М.М.

12.06.2018 на юридичному факультеті СНУ ім. В. Даля відбулася відкрита лекція професора Чурсіна М.М., присвячена інформаційній культурі.

Лектор підкреслив, що в наш час інформаційну культуру ототожнюють з вмінням користуватися, наприклад, комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням. Але ж це лише грамотність, а культура – значно більш змістовне та широке поняття. Доповідач торкнувся філософських, біологічних основ розуміння культури. Звертаючись до кібернетичних й інформаційних аспектів еволюції суспільства, він підкреслив єдність і суперечність векторів розвитку та управління, збереження, що відбиваються в поняттях цивілізації та культури.

Цивілізація, за його визначенням, відповідає на питання «що я можу?», «що я можу зробити?». Культура, на протилежність, відповідає на питання «що я можу собі дозволити?», «що є прийнятним, добрим?». Для чого? Звісно, для збереження всього людства, суспільства. У цьому кібернетичний сенс культури. 

Врешті, таке розуміння відповідає вичерпному визначенню культури, наданого А. Швейцером: «Культура – це вияв нашої любові до життя, прояв благоговіння перед життям». У суперечності між стрімким розвитком технічного світу й завданням збереження людини та людського у світі «працює» поняття культури.

«Інформаційна культура – це відносини культури, перенесені до інформаційного простору», – визначив Микола Миколайович.