Умови конкурсу “Правознавці, історики та філософи: юні таланти України!”

Кожен учасник конкурсу має заповнити й подати Анкету та конкурсну роботу за тематикою:

З  ПРАВОЗНАВСТВА:

– «Професія «юрист»: як я її собі уявляю»

– «Права школяра та способи їх захисту»

– «Участь молоді в реформуванні сучасної держави»

– «Держава та особистість: система взаємин»

– «Конституція – Основний Закон держави»

З ІСТОРІЇ: 

– «Історія – наставниця життя»

– «Історія повсякдення: очима документів, свідків»

– «Історія гендерних відносин»

– «Вітчизняна історія військової справи»

– «Археологія рідного краю»

З ФІЛОСОФІЇ:

– «Що означає “філософствувати?»

– «Як я розумію сенс життя»

– «Чи має сенс історія людства?»

– «Чи існує небуття? Якщо існує, то що воно є?»

Учасники конкурсу не обмежуються межами запропонованої тематики та можуть презентувати свою тему за зазначеними напрямками.

Назва конкурсної роботи повинна відповідати обраній темі або може копіювати тему.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Зазначені матеріали необхідно надіслати не пізніше 30 квітня 2018 року на електрону адресу tatarenko@pravo-snu.lg.ua

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ

 • назва файлу повинна містити прізвище та ім’я учасника конкурсу латиницею (наприклад, Kaplina_Galina)
 • текст виконаний в Microsoft Word.
 • Обсяг доповіді – до 5-х сторінок;
 • Формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє – 15 мм, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний праворуч);
 • Другий рядок – місце навчання та клас (шрифт курсив, вирівняний по правому боку);
 • Наступний рядок – науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (шрифт курсив, вирівняний праворуч)
 • Наступний рядок – напрямок (правознавство, історія чи філософія);
 • Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний усі прописні, вирівняний по центру);
 • Текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
 • Термінологія та основні положення доповіді в тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.
 • Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.​

ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Презентація повинна займати за часом не більше 10 хвилин.

На початку презентації необхідно зазначити:

– прізвище та ініціали автора; 

– клас і місце навчання автора;

– (якщо є) науковий керівник (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи);

– тема презентації.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

Конкурсна робота учениці 11 класу Станично-Луганської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Презентація

Конкурсна робота учня 9 класу Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею