Наукові конференції

Міжнародна науково-практична конференція 11-12 грудня 2014 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 19-20 травня 2015

Всеукраїнська науково-практична конференція 10-11 грудня 2015 року

Всеукраїнська конференція 21 травня 2015 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 19-20 травня 2016 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 8-9 грудня 2016 року

Міжнародна науково-практична конференція 13-14 квітня 2017 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 18-19 травня 2017 року

Міжнародна науково-практична конференція 6-7 жовтня 2017 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 7-8 грудня 2017 року

Шановні друзі!

У рамках Всеукраїнського тижня права 07.12.2017 на Юридичному факультеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства».

Збірник матеріалів конференції за цим посиланням

Робота проводилась у наступних секціях:

 1. Особливості реформування системи національного трудового права на сучасному етапі євроінтеграції.
 2. Проблеми розвитку конституційного та міжнародного права.
 3. Цивільне, сімейне право та цивільний процес: шляхи вирішення основних проблемних питань з урахуванням міжнародного досвіду.
 4. Проблеми реформування господарського процесуального та господарського права.
 5. Сучасне кримінальне право та процес у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України.
 6. Філософські та соціальні аспекти сучасних процесів інформатизації, глобалізації, дегуманізації.
 7. Актуальні питання світової та вітчизняної історії.
 8. Держава та молодь у сучасному світі.

[згорнути]

Шановні друзі!

У рамках Днів Європи в Україні та до Днів юридичного факультету 16-18 травня на юридичному факультет СНУ ім. В. Даля відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів , студентів, молодих науковців «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні», співорганізаторами якої виступили Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації та Апеляційний суд Луганської області.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні” Частина 1 та Частина 2

У першому пленарному засіданні, що відбулося 16 травня, взяла участь учнівська молодь – учасники та переможці Інтернет-голосування за найкращу роботу в рамках конкурсу “Правознавці, історики та філософи: юні таланти України”. Аудиторія мала можливість ознайомитись з цікавими та неординарними доповідями переможців: правовим визначенням сучасних творчих напрямів таких як мурал-арт та фанфікшн тощо, проблемами й станом сучасного законодавства та правової освіти.

18 травня 2018 року на Другій панельній дискусії були присутні фахівці з практичним досвідом роботи в правовій сфері – судді Апеляційного суду Луганської області Тополюк Євгенія Володимирівна, Яресько Андрій Володимирович, а також – заступник керівника Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області Шульженко Олексій Володимирович.

На конференції були обговорені актуальні питання доступу до суду з урахуванням позиції Європейського суду, визначення особливостей розгляду трудових спорів за сучасним законодавством, тобто зі змінами в ЦПК, що передбачають спрощену процедуру розгляду трудових спорів, питання кримінальної відповідальності за злочини, що пов’язані з тероризмом . Сучасний напрям працевлаштування на основі фрілансу викликав жваву дискусію щодо подальшого пенсійного забезпечення фрілансера.
Дякуємо усім учасникам за цікаві, ґрунтовні доповіді та плідну дискусію!

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 • назва файлу повинна містити прізвище та ім’я учасника конференції латиницею (наприклад, Kaplina_Galina).
 • текст виконаний у Microsoft Word.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані й акуратно оформлені;
 • Обсяг тез – до 5-х сторінок;
 • Формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє – 15 мм, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний праворуч сторінки);
 • Другий рядок – місце навчання (навчальний заклад для студентів), науковий ступінь, посада, місце роботи (шрифт курсив, вирівняний по правому боку);
 • Наступний рядок – науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (шрифт курсив, вирівняний по правому боку);
 • Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний усі прописні, вирівняний по центру);
 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
 • Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Література розміщується наприкінці тексту й повинна бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.​

 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Нікітіна Ольга,

студентка групи ЮІ-152 юридичного факультету

СНУ ім. В. Даля

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Котова Л.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

 

Література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Загальна тривалість 3 дні
1 день –

16травня

900-1030 – Реєстрація
  1030-1230 – Відкриття конференції. Перша Панельна дискусія
  1230-1330 – Перерва
  1330-1800 – Секційні обговорення
2 день –

17 травня

 

1000 – Учнівська наука як передумова динамічного поступу громадянського суспільства. Секційна робота. Підведення підсумків та нагородження учасників конкурсу «Правознавці, історики та філософи: юні таланти України»

  1100 – Турнір-квест для учнівської молоді
 

3 день – 18 травня

 

 

1000-1300 – Друга Панельна дискусія. Апеляційний суд Луганської області

1300-1400 – Перерва

Підведення підсумків

Тези будуть опубліковані в електронному та паперовому збірниках тез доповідей за результатами проведеної конференції.

Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Учасники можуть брати участь у конференції заочно. У випадку особистого приїзду необхідно заздалегідь повідомити оргкомітет.

Усі учасники сплачують організаційний внесок – 100 грн., учні – 30 грн. (у разі отримання паперового варіанту збірника).

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні»

Прізвище ______________________________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Місце роботи, посада або місце навчання ___________________________________

Тема доповіді ___________________________________________________________

Секція _________________________________________________________________

Відомості про наукового керівника (для учасників, які не мають наукового ступеня):

Прізвище _______________________________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання _______________________________________________________________________

Відомості про приїзд:

Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь___________________________

(необхідне підкреслити)

Ваші координати для контакту:

Адреса ________________________________________________________________

Тел.: ________________

Ел. адреса _____________________________________________________________

У разі потреби офіційного запрошення:

Особа, на ім’я якої слід відправити офіційне запрошення, та її посада: ___________________________

Електронна адреса або номер факсу, на яку(-ий) слід відправити запрошення:_______________________________________________________

Дата заповнення заявки та підпис заявника

Контактні особи:

Капліна Галина Анатоліївна, тел. : +38095-052-72-78

Татаренко Галина Вікторівна, тел.: +38050-158-92-73

Гніденко Вікторія Ігорівна, тел.: +38066-880-43-49