Наукові конференції

Міжнародна науково-практична конференція 11-12 грудня 2014 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 19-20 травня 2015

Всеукраїнська науково-практична конференція 10-11 грудня 2015 року

Всеукраїнська конференція 21 травня 2015 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 19-20 травня 2016 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 8-9 грудня 2016 року

Міжнародна науково-практична конференція 13-14 квітня 2017 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 18-19 травня 2017 року

Міжнародна науково-практична конференція 6-7 жовтня 2017 року

 

Шановні друзі!

У рамках Всеукраїнського тижня права 07.12.2017 на Юридичному факультеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства».

Збірник матеріалів конференції за цим посиланням

Робота проводилась у наступних секціях:

 1. Особливості реформування системи національного трудового права на сучасному етапі євроінтеграції.
 2. Проблеми розвитку конституційного та міжнародного права.
 3. Цивільне, сімейне право та цивільний процес: шляхи вирішення основних проблемних питань з урахуванням міжнародного досвіду.
 4. Проблеми реформування господарського процесуального та господарського права.
 5. Сучасне кримінальне право та процес у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України.
 6. Філософські та соціальні аспекти сучасних процесів інформатизації, глобалізації, дегуманізації.
 7. Актуальні питання світової та вітчизняної історії.
 8. Держава та молодь у сучасному світі.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 • назва файлу повинна містити прізвище та ім’я учасника конференції латиницею (наприклад, Kaplina_Galina).
 • текст виконаний у Microsoft Word.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані й акуратно оформлені;
 • Обсяг тез – до 5-х сторінок;
 • Формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє – 15 мм, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний праворуч сторінки);
 • Другий рядок – місце навчання (навчальний заклад для студентів), науковий ступінь, посада, місце роботи (шрифт курсив, вирівняний по правому боку);
 • Наступний рядок – науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (шрифт курсив, вирівняний по правому боку);
 • Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний усі прописні, вирівняний по центру);
 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
 • Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.​

 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Нікітіна Ольга,

студентка групи ЮІ-151 юридичного факультету

СНУ ім. В. Даля

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Котова Л.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

 

Література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Загальна тривалість 2 дні
1 день –

7 грудня

900-1030 – Реєстрація
  1030-1230 – Пленарне засідання
  1230-1330 – Перерва
  1330-1800 – Секційні засідання
2 день –

8 грудня

1000-1300 – Секційні засідання
  1300-1400 – Перерва
1400  – 1500 Підведення підсумків

Тези будуть опубліковані в електронному та паперовому збірниках тез доповідей за результатами проведеної конференції.

Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Учасники можуть брати участь у конференції заочно. У випадку особистого приїзду необхідно заздалегідь повідомити оргкомітет.

Усі учасники сплачують організаційний внесок – 100 грн.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства»

Прізвище ______________________________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Місце роботи, посада або місце навчання ___________________________________

Тема доповіді ___________________________________________________________

Секція _________________________________________________________________

Відомості про наукового керівника (для учасників, які не мають наукового ступеня):

Прізвище _______________________________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання _______________________________________________________________________

Відомості про приїзд:

Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь___________________________

(необхідне підкреслити)

Ваші координати для контакту:

Адреса ________________________________________________________________

Тел.: ________________

Ел. адреса _____________________________________________________________

У разі потреби офіційного запрошення:

Особа, на ім’я якої слід відправити офіційне запрошення, та її посада: ___________________________

Електронна адреса або номер факсу, на яку(-ий) слід відправити запрошення:_______________________________________________________

Дата заповнення заявки та підпис заявника

Контактні особи:

Капліна Галина Анатоліївна, тел. : +38095-052-72-78

Гніденко Вікторія Ігорівна, тел.: +38066-880-43-49

ЮРИДИЧНА АДРЕСА

93406, м. Сєвєродонецьк Луганської області,

пр. Центральний, 59а.

http://pravo-snu.com.ua/