Наукові видання

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства” 13-14 грудня 2018 року ЧАСТИНА 1 та ЧАСТИНА 2

Монографія “Правові та економічні засади реформування системи органів державної влади та правосуддя в умовах інтеграції до Європейської спільноти: проблеми та перспективи”, 2018 рік

Збірник наукових статей “Молодіжна правнича наука на шляху євроінтеграції”, 2018 р.

Матеріали конференції “Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні” 25-26 жовтня 2018 року

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 1 (35), 2018 р.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні” Частина 1 та Частина 2

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід” 19-20 квітня 2018 року

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства” 7-8 грудня 2017 року

Матеріали конференції 6-7 жовтня 2017 року

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №32 (2016 р.)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні” 18-19 травня 2017 року

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів-практиків, молодих учених, аспірантів, студентів “Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід” 13-14 квітня 2017 року

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства” 8-9 грудня 2016 року

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №31 (2016 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, студентів, молодих науковців і професійних юристів “Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні” 19-20 травня 2016 року

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №30 (2015 р.)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів “Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства”, яка відбулась 10-11 грудня 2015 року в рамках Всеукраїнського тижня права

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №29 (Англомовний варіант збірника)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні” 19-20 травня 2015 року

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №29

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №28

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів “Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства” 10-11 грудня 2014 року